MENU
Wróć

Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej w ramach akcji „Podwieczorek dla zaginionych”

Za nami kolejna edycja ,,Podwieczorka dla zaginionych’, wróciliśmy do jego organizacji po paru latach przerwy. ,,Podwieczorek dla zaginionych’’ to charytatywna akcja świąteczna Fundacji ITAKA, w ramach której zbierane były środki na pomoc dla rodzin osób zaginionych.

Akcja trwała od 3 grudnia 2012 roku do 6 stycznia 2013 roku. W tym czasie organizowane były Podwieczorki – spotkania osób, którym temat zaginięcia nie jest obojętny. Zorganizowanie takiego spotkania i zbiórki pieniędzy możliwe było w miejscu pracy, szkole, domu, kawiarni, czy restauracji.
Akcja została zwieńczona wystawą fotograficzną ,,Zaginieni’’, którą można było oglądać od 7 stycznia do 27 stycznia 2013 roku w Galerii Skwer w Warszawie. Wystawa autorstwa Karoliny Jonderko przedstawia zdjęcia miejsc, w których czas się zatrzymał – pokoje ludzi, o których losach nic teraz nie wiemy. Uświadamia nam, że rodziny ludzi zaginionych nigdy nie tracą nadziei. Kuratorem wystawy był Filip Ćwik. Patronat honorowy nad wystawą ,,Zaginieni’’ objęła Małgorzata Tusk. Podczas wernisażu oraz w trakcie trwania wystawy również zbierane były pieniądze.

Zebrane środki przeznaczymy na działanie linii wsparcia dla rodzin osób zaginionych: 22 654 70 70 i 801 24 70 70 oraz 116 000 telefonu w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka. Koszty działania linii to przede wszystkim koszty połączeń oraz wynagrodzenia dla specjalistów dyżurujących przy tych liniach.

Partnerami akcji ,,Podwieczorek dla zaginionych’’ byli:

  • Radio Plus,
  • kampaniespoleczne.pl,
  • AK Media,
  • Portal PRoto.

Środki zbierane były z przeznaczeniem na porycie kosztów z zakresu statutowej działalności Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych związanych z pokryciem kosztów funkcjonowania stacjonarnej i komórkowej linii wsparcia 22 654 70 70 i 801 24 70 70 oraz 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka poprzez sfinansowanie:

  • opłat abonamentowych za połączenia telefoniczne,
  • wynagrodzeń specjalistów tj. psychologów i prawników.

Decyzja o zbiórce wydana 08 listopada 2012r. nr 88/2012

  • Suma zebrana z dobrowolnych wpłat na konto bankowe: 83,63 zł oraz 150 EUR (596,99 zł)
  • Suma zebrana z zaplombowanych puszek kwestarskich: 2098,70 zł
  • Suma zebrana z zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych za zgodą właścicieli lub użytkowników obiektów: 74,40 zł

Łącznie zebrano: 2853,72 zł.

Bardzo dziękujemy darczyńcom i wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji!

Wróć