MENU
Wróć

Ostatnie, czwarte spotkanie w ramach projektu „Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie” za nami!

17.04.2015 w Warszawie przedstawiciele Policji ( Komend Wojewódzkich, Komendy Stołecznej i Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej), Państwowej Straży Pożarnej, WOPRu, PCK oraz grup poszukiwawczo-ratowniczych (działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnej i cywilnych) z województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego rozmawiali o trudnościach, jakie napotykają w zakresie organizacji poszukiwań osób zaginionych w terenie.

Spotkanie było szczególne, gdyż na terenie w/w województw działają pojedyncze (bądź nie ma ich wcale) grupy poszukiwawczo – ratownicze. Policjanci z terenów na których nie ma grup, zwracali uwagę na to, że korzystają z własnych środków oraz z ogólnej pomocy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, ale także dysponują grupy z ościennych województw. Wówczas jednak dojazd grupy na miejsce zabiera kilka godzin i zmniejsza szanse na szczęśliwe odnalezienie osoby. Mówiono o potrzebie powołania jak największej liczby grup – zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej Polsce – i wspierania ich rozwoju. Zwrócono uwagę, że przydałoby się poprawić finansowanie (w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego) grup wyjeżdzających na poszukiwania osób zaginionych poza powiat. Zaakcentowano także potrzebę ujednolicenia systemu działań i organizacji szkoleń cyklicznych grup i Policji.

Organizatorem panelu dyskusyjnego jest Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Kęty.

Spotkanie odbyło się w siedzibie głównej PCK – ponownie dziękujemy za pomoc w organizacji panelu.

na FB b na FBc na FBd na FB a

Wróć