MENU
Wróć

Oświadczenie Missing Children Europe w sprawie COVID-19

Oświadczenie Missing Children Europe w sprawie COVID-19

Chrońmy (zagrożone) dzieci przed zaginięciem

Pandemia COVID-19 wywiera ogromny wpływ na jednostki i społeczeństwa, wymusza dostosowywanie się do nowego stylu życia, warunków pracy, relacji społecznych. Restrykcyjne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się pandemii przyczyniają się równocześnie do zwiększenia ryzyka grożącego niektórym dzieciom. Walcząc z wirusem grożącym społeczeństwu, nie możemy zapominać o wspólnej odpowiedzialności i obowiązku ochrony najsłabszych spośród nas.

Infolinie 116 000 służące odnajdywaniu zaginionych dzieci odgrywają bardzo ważną rolę, zapewniając pomoc i ochronę dzieciom zaginionym, dzieciom zagrożonym zaginięciem i ich rodzinom, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Operatorzy infolinii wzmagają wysiłki, by pracując zdalnie, zapewnić dostępność serwisu codziennie, przez całą dobę.

UCIECZKI – izolacja społeczna nie powstrzymuje dzieci przed ucieczkami. Obostrzenia dotyczące kontaktów międzyludzkich i brak dostępu do pomocy psychospołecznej zwiększają ryzyko ucieczek dzieci, które już wcześniej znalazły się w sytuacji kryzysowej: przebywają w placówkach opiekuńczych lub żyją w rodzinach, w których występowała przemoc.

PORWANIA RODZICIELSKIE – wprowadzone restrykcje stały się powodem nowych porwań rodzicielskich. Niektórzy z mieszkających osobno rodziców zdecydowali się na przeprowadzkę do innego kraju na czas obowiązujących obostrzeń. Równocześnie obecna sytuacja przyczynia się do zaostrzenia konfliktów w rodzinach mieszanych.

MAŁOLETNI MIGRANCI – COVID-19 pogarsza sytuację dzieci w migracji. Wielu małoletnich migrantów nie ma dostępu do opieki zdrowotnej. W niektórych krajach wstrzymano procedury udzielania azylu. W konsekwencji małoletni migranci są jeszcze bardziej narażeni na ryzyko zaginieć, mogą stawać się ofiarami handlu lub wykorzystania, zarówno seksualnego jak i w ramach pracy przymusowej.

Chcąc pomagać, chronić i dopilnowywać, by o nikim w tych trudnych czasach nie zapomniano, Missing Children Europe:
• dba, by sieć infolinii służących odnajdywaniu zaginionych dzieci działała a jej członkowie pozostawali we wzajemnym kontakcie i mogli świadczyć pomoc tym,
którzy jej potrzebują
• wspiera swoich członków w dążeniu do podnoszenia jakości prowadzonych działań pomocowych w kraju i zagranicą
• apeluje do Unii Europejskiej o pomoc, tak aby wszystkie infolinie krajowe mogły w dalszym ciągu świadczyć swe usługi nieodpłatnie, codziennie, przez całą dobę dla dobra wszystkich dzieci i rodzin w potrzebie, również w obecnym, wyjątkowo trudnym czasie.

INFOLINIE SŁUŻĄCE ODNAJDYWANIU ZAGINIONYCH DZIECI OCZEKUJĄ OD WŁADZ PAŃSTWOWYCH I EUROPEJSKICH PODMIOTÓW DECYZYJNYCH:

• Zapewnienia środków niezbędnych do działania krajowych infolinii 116 000 w trakcie obecnego kryzysu
• Zapewnienia dostępu do służb ochrony dziecka
• Priorytetowego traktowania najlepszego interesu dziecka
• Unikania kompromisów w zakresie praw dziecka

Podobnie jak pracownicy ochrony zdrowia, dostawcy żywności, służby stojące na straży bezpieczeństwa, również Wy [operatorzy infolinii] odgrywacie kluczową rolę dla społeczeństwa – Maud de Boer Buquicchio, Prezes Missing Children Europe.

Wersja pdf

Wróć