MENU
Wróć

Po niektórych ludziach znika ślad… rusza kampania Fundacji ITAKA

15 grudnia startuje kampania społeczna Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych pod hasłem „Po niektórych znika ślad”. Celem kampanii jest zapobieganie zaginięciom oraz zwrócenie uwagi społecznej na ten problem.

Nikt, kto nie przeżył straty ukochanej osoby, nie jest w stanie wyobrazić sobie, jaki ból odczuwają rodziny zaginionych, latami balansując pomiędzy poczuciem straty, a nadzieją…

Rocznie w Polsce zgłaszanych jest kilkanaście tysięcy zaginięć. Od 2010 roku ich liczba wzrasta. Cztery lata temu na policję zgłoszono 14 389 osób zaginionych. W tym roku  odnotowano już 17 887 przypadków zaginięcia. Co roku około 7 tys. zgłoszeń dotyczy osób małoletnich.

Każdego dnia ludzie mijają słupy oklejone zdjęciami z opisem osób zaginionych, często przechodząc obok nich obojętnie. Dzięki kampanii „Po niektórych znika ślad” Fundacja chce zwrócić uwagę społeczną na problem zaginięć oraz potrzeby osób, które dotknęła ta tragedia.

Przyczyny zaginięć są różne i zależne od wieku. Małe dzieci najczęściej giną z powodu braku odpowiedniej opieki ze strony rodziców i opiekunów. Zdarza się jednak, że przyczyną jest porwanie rodzicielskie, czy przestępstwo: uprowadzenie, pedofilia, morderstwo. Wielokrotnieprzyczyną zaginięć starszych dzieci i młodzieży jest ucieczka. Dzieci uciekają z rozmaitych powodów, również z tak zwanych dobrych domów. Najczęściej młody człowiek ucieka wtedy, kiedy problemy, z którymi się zmaga, go przerastają. W przypadku osób dorosłych często zdarzają się wypadki, urazy powodujące zaniki pamięci. Niektórzy spośród zaginionych to ofiary przestępstw (np. uprowadzenia, morderstwa). Przyczyną zaginięcia w przypadku starszych osób bardzo często są choroby: wylew, zawał, padaczka, choroba Alzheimera, depresja, schizofrenia.

Znikają również ludzie zdrowi. Wielu z nich świadomie zrywa kontakty z bliskimi. Poprzez kampanię  ITAKA chce dotrzeć również do nich, przekonać aby dali znak życia. Dotyczy to w dużej mierze osób, które od lat przebywają za granicą lub mają nowe życie, a pozostawione rodziny wciąż czekają na ich powrót.

W ramach kampanii Fundacja ITAKA przygotowała: spot telewizyjny, radiowy oraz do metra, które będą emitowane w kanałach medialnych. Zostaną również opracowane ulotki informacyjne skierowane do kilku grup wiekowych, w celu ich rozdystrybuowania w całej Polsce.

Współorganizatorem kampanii jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

Spoty Kampanii przygotowała Agencja PARALOTNA www.paralotna.pl

Wróć