MENU
Wróć

„Podwieczorek dla ITAKI” w Kawiarni „Pożyteczna”

W dniu 25 października 2018 r. w ramach projektu SHOM realizowanego przez Fundację ITAKA
zorganizowane zostało spotkanie pod hasłem „Podwieczorek dla ITAKI”. Wśród zaproszonych gości
były zarówno osoby związane z organizacją jak i te, które mogą wspomóc Fundację finansowo lub
osobiście, w ramach wolontariatu.

Wydarzenie podzielone było na dwie części. W pierwszej, Prezes Fundacji Alicja Tomaszewska opowiedziała zebranym gościom o początkach organizacji i działaniach poszukiwawczych, które ITAKA realizuje od 19 lat. Historia Fundacji i obszary działań, które prowadzimy zostały zebrane w prezentacji specjalnie przygotowanej na to wydarzenie. Pracownicy, zajmujący się na co dzień poszukiwaniami i pracą z rodzinami osób zaginionych, opowiedzieli o najbardziej poruszających przypadkach zaginięć, z którymi przyszło im się zmierzyć podczas swoich dyżurów w Fundacji. Bardzo istotne było dla nas to, żeby zaginieni i problemy rodzin, które mamy pod opieką, stały się bliskie osobom niezwiązanym z organizacją. Uznaliśmy, że tylko dzięki uświadomieniu osobom, na co dzień niezaangażowanym w działania Fundacji, skali problemu i przekazaniu emocji towarzyszących poszukiwaniom i pracy z rodzinami, możemy liczyć na jakąkolwiek pomoc finansową.

IMG_5252

Druga część wydarzenia miała formę rozmów kuluarowych i spotkania mniej formalnego. Osoby zainteresowane pomocą Fundacji mogły dopytać o szczegóły naszych działań i problemy, jakie towarzyszą codziennemu prowadzeniu organizacji. Całość zakończyła się poczęstunkiem. „Podwieczorek dla ITAKI” został zorganizowany w kawiarni „Pożyteczna” na Nowym Świecie, w której pracują osoby z niepełnosprawnością intelektualną, co było naszym wkładem w pomoc tym osobom w utrzymaniu ich miejsca pracy.

IMG_5267

Wydarzenie było możliwe dzięki dofinansowaniu organizacji SHOM – Spouses of Heads of Mission Warsaw
shom

Wróć