MENU
Wróć

Porwania Rodzicielskie – II konferencja Fundacji ITAKA

Porwania rodzicielskie stają się coraz częstszym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. Dlatego też Fundacja ITAKA zorganizowała 26 marca 2014 r. drugą już, ekspercką konferencję poświęconą problemowi porwań rodzicielskich w Polsce. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął pod Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencję otworzyła prezes Fundacji ITAKA Alicja Tomaszewska, która wyraziła życzenie, aby to drugie spotkanie doprowadziło do zawiązania się specjalistycznego zespołu ekspertów, gdzie wszystkie grupy zawodowe będą mogły efektywnie wykorzystać swoje doświadczenia w zakresie omawianego problemu. W imieniu Rzecznika Praw Dziecka list intencyjny odczytała pani Martyna Michalak.

Konferencję prowadził Grzegorz Kostka, Szef zespołu prawnego ITAKI, który przedstawił charakterystykę tego tematu w naszym kraju z perspektywy specjalistów pracujących w Fundacji oraz propozycję penalizacji czynu porwania dziecka przez rodzica.

Do jednych z ciekawszych prelekcji należał wykład Dr Tadeusza Jedynaka, Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku, który zwrócił uwagę na problemy, na jakie napotykają kuratorzy w postępowaniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej. Kuratorzy często nie są w stanie wyegzekwować wyroku sądowego, nakazującego oddanie dziecka przez rodzica drugiemu rodzicowi. Sytuacje związane z tym wydarzenie często są bardzo nieprzyjemne i odbijają się ogromnym piętnem na psychice dzieci.

Żywą dyskusję wywołał wykład dr Krzysztofa Karsznickiego, Prokuratora Prokuratury Generalnej, który podzielając stanowisko ITAKI, że prawo karne może dostarczyć skutecznych rozwiązań w zakresie spraw dotyczących porwania rodzicielskiego, zaproponował odmienne rozwiązanie.

Mogliśmy także zapoznać się z założeniami konwencji haskiej, dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, przedstawionych przez Sędziego Leszka Kuziaka, Głównego Specjalistę na Wydziale Prawa Międzynarodowego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ciekawym elementem tegorocznej konferencji była prelekcja Dyrektor Centrum Internationale Kinderontvoering, Elsje Prins która przedstawiła sposób w jaki z problem porwań rodzicielskich próbuje poradzić sobie Holandia. Utworzono tam Centrum Mediacji dla rodzin, które doradza opiekunom w jaki sposób podzielić się obowiązkami rodzicielskimi. Na temat mediacji w Polsce wypowiadał się mediator specjalizującego się w mediacjach transgranicznych i międzykulturowych, Roberta Bocha , który mówił o wielu aspektach psychologicznych wynikających z konfliktów rodzinnych oraz sposobach ich rozwiązania.

Na zakończenie mieliśmy szanse zapoznać się z historią pana Jacka Rybczyńskiego, który od kilu lat toczy pełną zmagań walkę o odzyskanie synka, która, niestety, trwa do tej pory.

Wróć