MENU
Wróć

„Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych”

W dniach 17-18 listopada odbyła się międzynarodowa konferencja „Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych” organizowana przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Międzynarodowa konferencja „Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych” podsumowywała badania przeprowadzone w ramach projektu GOSPOSTRATEG oraz prezentowała tematykę zaginięć z perspektywy innych krajów (m.in. Hiszpanii czy Wielkiej Brytanii). Wydarzenie obyło się w formule on-line i było tłumaczone na język angielski. W programie konferencji zostały uwzględnione trzy sesje:

  • Prawne i instytucjonalne aspekty poszukiwań osób zaginionych
  • Metody i procedury poszukiwań i identyfikacji NN osób i zwłok
  • Poszukiwania osób zaginionych – współpraca organów państwowych z organizacjami pozarządowymi

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzone w ramach projektu GOSPOSTRATEG  – strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prelekcje związane z projektem GOSPOSTRATEG przedstawili m.in. prof. dr hab Ewa Gruza, która opisała propozycję modelu poszukiwań osób zaginionych w Polsce oraz prof. Ireneusz Sołtyszewski, który skoncentrował się współczesnych metodach identyfikacji NN osób i zwłok.

Wynikom badań poświęcone były również wystąpienia dra Macieja Dudy („Perspektywa kryminologiczna i wiktymologiczna zaginięć”) oraz drą Piotra Lewulisa („Modele współpracy państw z organizacjami pozarządowymi w sprawach poszukiwań osób zaginionych w świetle badań prawno-porównawczych.”)

W konferencji wzięli również udział doświadczeni, zagraniczni wykładowcy zajmujący się tematyką zaginięć. Z prelekcji prof. Javiera Guardioli Garcii (Uniwersytet w Walencji) uczestnicy dowiedzieli się jak wygląda podejście do zaginięć w Hiszpanii. Z kolei dr Craig Collie z Uniwersytetu w Portsmouth opowiedział o równowadze w prawnych i instytucjonalnych aspektach poszukiwań osób zaginionych.

Słuchacze mogli również dowiedzieć się, jak poszukiwania osób zaginionych przebiegają od strony praktycznej. Prelekcję wygłosili bowiem również podinsp. Mirosław Kaczmarek z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji oraz dr Ewa Pachura, która przez wiele lat pracowała w policji.

Z kolei współpracę organów państwowych z organizacjami pozarządowymi przybliżyli przedstawiciele europejskich NGO takich jak: International Centre for Missing and Exploited Children, International Commission of Missing Persons, Missing Children Europe czy Help Centre Belgium.

GOSPOSTRATEG to  strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  W ramach programu, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim utworzyła konsorcjum,  aby zrealizować projekt pt. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań i identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych. Celem projektu jest zbadanie rozwiązań prawnych służących poszukiwaniu osób zaginionych i sytuacji bliskich osoby zaginionej.

Wróć