MENU
Wróć

Przedstawiciele Fundacji ITAKA na X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej

W dniach 26-27 października przedstawicielki Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi zaginionych wzięły udział w X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej.

Organizatorami wydarzenia były Katedra Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Instytutem Psychologii UJ, Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej jest największym w Polsce cyklicznym wydarzeniem naukowym o międzynarodowym charakterze, które jest poświęcone zagadnieniom na styku psychologii, prawa oraz psychiatrii.

Tematyka tegorocznych wystąpień koncentrowała się wokół poniższych zagadnień:

– Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
– Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
– Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
– Kryminalistyczna problematyka zeznań i wyjaśnień
– Problematyka metod śledczych
– Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminalistyce
– Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
– Praca z osobami pozbawionymi wolności
– Przestępstwa seksualne
– Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu.

59376362_2087361898043715_8687408428106121216_o

Wróć