MENU
Wróć

Przedstawiciele ITAKI na 11-tej Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc Dzieciom – Ofiarom Przestępstw”

W dniach 21-22 października w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki odbyła się 11-ta konferencja dotycząca przestępstw wobec dzieci. Organizatorem spotkania była Fundacja Dzieci Niczyje we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

Konferencja „Pomoc Dzieciom – Ofiarom Przestępstw” jest dedykowana wszystkim specjalistom, którzy na co dzień pracują z dziećmi oraz ich rodzinami. To jedno z największych wydarzeń w Polsce, którego celem jest edukacja profesjonalistów w temacie problemu przemocy wobec dzieci. Co roku w spotkaniu uczestniczy kilkaset osób z Polski i z zagranicy chcących poszerzyć swoje kompetencje w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem oraz dążących do wypracowania wspólnej koncepcji ewentualnych zmian, których wprowadzenie zapewni bezpieczeństwo najmłodszych. Tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła przede wszystkim różnych form krzywdzenia dzieci poprzez stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, a także sposobu reprezentacji dziecka w procesie karnym. Poruszono także aspekty psychologiczne i prawne porwań rodzicielskich, o których opowiadali przedstawiciele Fundacji ITAKA – psycholog Anna Nita oraz prawnik Grzegorz Kostka.

Wróć