MENU
Wróć

Przeprowadziliśmy szkolenie dla Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W sobotę 25.04.2015 przeprowadziliśmy  warsztat  „Psychologiczne aspekty poszukiwania osób zaginionych” dla członków Grupy Krynickiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (ratowników zawodowych i ochotników) zajmujących się poszukiwaniami osób zaginionych w terenie otwartym. W szkoleniu brali także udział przedstawiciele pobliskich Komend Policji ( KMP w Nowym Sączu i KPP w Gorlicach).

Naczelnik Grupy Krynickiej GOPRu zaprosił psychologa ITAKI, aby poszerzyć wiedzę psychologiczną oraz umiejętności ratowników dotyczące rozmowy z rodziną osób zaginionych i zbierania informacji o zaginionym pomocnych przy planowaniu poszukiwań terenowych. W czasie 5 godzinnych zajęć  ćwiczono jak różnicować wywiad w zależności od profilu osoby zaginionej (jakie pytania warto zadać, gdy jest podejrzenie u zaginionego demencji, depresji , choroby psychicznej itp.) oraz jak budować kontakt z rodziną, aby była skłonna do współpracy. W czasie szkolenia dużo rozmawialiśmy o przykładach z akcji poszukiwawczych z terenu działania Grupy Krynickiej. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem ćwiczyli nowe umiejętności.

Dla nas warsztaty były bardzo ważne – udowodniły, że bardzo dobrym pomysłem jest, aby ratownicy i policjancie – współpracujący na co dzień  na danym terenie – razem korzystali z takich zajęć.

Wróć