MENU
Wróć

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Monitoring działań Policji w poszukiwaniu zaginionych na terenie otwartym”

Pierwsze z czterech regionalnych spotkań odbyło się 14.11.2014 w Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Fundacja ITAKA i Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza OSP Kęty, zaprosiły specjalistów zajmujących się poszukiwaniami terenowymi z województwa dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego , lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Czyli przedstawicieli grupy specjalistycznej PSP z Poznania, kilku miejscowych grup poszukiwawczych oraz Policji z tego regionu. Ważnymi gośćmi spotkania byli Naczelnik Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, p. Grzegorz Prusak oraz Prezes Fundacji ITAKA, p. Alicja Tomaszewska.

monitoring_dzialan_w_terenie_otwartym_1

Rozmawialiśmy o sposobach zadysponowania, trudnościach w czasie akcji. Przedstawiciele różnych służb podzielili się uwagami o tym, co utrudnia im efektywną pracę. Podkreślono, że dla usprawnienia systemu potrzebne są dwutorowe działania – lokalne (np. propagowanie użycia grup, dalsza edukacja policjantów co do użycia GPR, rozwijanie i czerpanie z dobrych lokalnych praktyk) oraz centralne (spotkania komendantów na wyższym szczeblu i wypracowanie porozumień o współpracy).

W drugiej części przedstawiono wyniki ankiety badającej możliwości i potencjał grup poszukiwawczych oraz ich dane dotyczące zadysponowań z dwóch ostatnich lat. Wyniki mówiące o tym, że choć liczba zadysponowań bardzo się zwiększa, to nadal jest duża gotowość większości grup do częstszego pomagania Policji przy poszukiwaniach osób zaginionych w terenie otwartym.

Spotkanie stworzyło przestrzeń do wymiany pomysłów i zastanawiania się nad rozwiązaniami. Co dalej? Spotkanie kolejnego regionu. Omówienie jak u nich wyglądają poszukiwania, jakie są trudności, co proponują. A potem? Na końcu zebranie tych pomysłów i przedstawienie osobom decyzyjnym na ostatnim spotkaniu.

Tymczasem, wszyscy Ci specjaliści będą się spotykać przy ratowaniu ludzkiego życia w kolejnych akcjach. I – jak powiedział Naczelnik Grzegorz Prusak- „żebyśmy wszyscy byli ratownikami w tym lesie (…),żeby to się nie skupiało wtedy na tym, że mamy swoje problemy”.

monitoring_dzialan_w_terenie_otwartym_2 monitoring_dzialan_w_terenie_otwartym_3

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji
www.ngofund.org.pl

 

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie - baner

Wróć