MENU
Wróć

Rozpoczyna się typowanie rodzin osób zaginionych do projektu GeNN

Ruszył drugi etap projektu GeNN, w którym Fundacja ITAKA będzie typowała rodziny osób długotrwale zaginionych do przeprowadzenia badań DNA. Finalnie zostanie wybranych 300 przypadków niewyjaśnionych spraw osób zaginionych sprzed 2004 roku. Rodziny mogą również zgłaszać się samodzielnie poprzez formularz kontaktowy uruchomiony na stronie  www.projektgenn.pl.

Nadrzędnym celem projektu GeNN jest próba rozwiązania archiwalnych spraw z dwóch grup – pierwsza to sprawy osób długotrwale zaginionych, druga to sprawy osób zmarłych, pochowanych wiele lat temu jako NN. Posłuży do tego analiza porównawcza próbek DNA, która ma wskazać, które ze spraw są sobą tożsame i mogą zostać zamknięte. W tym celu Fundacja ITAKA rozpoczęła wraz z początkiem roku fazę typowania 300 rodzin osób zaginionych przed 1 stycznia 2004 roku, które będą chętne przekazać próbki DNA do tego badania. W pierwszej kolejności zostanie przeszukana Internetowa Baza Danych Osób Zaginionych i NN prowadzona przez Fundację ITAKA w celu wyszukania wszystkich rodzin osób, które zaginęły przed 2004 r.

Następnie na podstawie kryteriów takich jak fotografia czy rysopis osób zmarłych pochowanych jako NN zostaną wytypowane rodziny, które będą potencjalnymi uczestnikami projektu. Ustalimy, czy istnieją krewni zaginionego w linii prostej: rodzice, dziadkowie, dzieci – informuje Alicja Tomaszewska, koordynator projektu i prezes Fundacji ITAKA. Naszym zadaniem będzie przygotowanie rodzin na najgorsze, czyli potencjalną ewentualność, że osoby zaginiona może już nie być wśród żywych.

Należy jednak pamiętać, że ustalenie tego faktu będzie dla wielu rodzin rozwiązaniem, które pozwoli na pozbycie się wieloletniego uczucia niepewności i ciągłego braku wiedzy o losie zaginionego. Wyobraźmy sobie, że czekamy na kogoś codziennie, ponad 10 lat, jeśli nie więcej. To naprawdę bardzo duże obciążenie. Chcemy pomóc rodzinom znajdującym się w tak trudnej sytuacji i liczymy, że w efekcie projektu choć część z nich będzie mogła zorganizować pogrzeb, przeprowadzić postępowanie spadkowe i uporządkować sprawy związane z aktami stanu cywilnego – dodaje Alicja Tomaszewska.

Wraz z typowaniem rodzin, rozpoczyna się także projektowanie prototypu narzędzia informatycznego przez firmę Esencja Studio, trzeciego, obok Fundacji ITAKA i CLKP, członka Konsorcjum projektu GeNN. Prototyp będzie służył do rejestrowania, zarządzania i przeglądaniach danych uzyskiwanych w ramach projektu. Docelowo ma on posłużyć do zbudowania – i jest to jedna z innowacji projektu –  uniwersalnego narzędzia informatycznego ułatwiającego porównywanie danych. Jego oprogramowanie ma umożliwiać przeprowadzanie złożonego i detalicznego wyszukiwania rekordów osób zmarłych jako NN oraz osób zaginionych, czyli dwóch rodzajów spraw będących przedmiotem projektu GeNN.

Finalnie powstanie uniwersalne narzędzie, dostępne online dla każdej upoważnionej jednostki, umożliwiające błyskawiczną analizę porównawczą informacji z obydwu baz danych. Wszystkie rekordy z danymi osób zmarłych jako NN będą indeksowane w bazie po uniwersalnym identyfikatorze KSIP, zgodnie z systemem wykorzystywanym przez policję, zaś charakter online oprogramowania umożliwi osobom upoważnionym na zdalne ich przeglądanie. Obie te cechy spowodują, że aplikacja będzie uniwersalnym narzędziem pozwalającym na przeszukiwanie baz przez upoważnione do tego jednostki, takie jak: instytucje badawcze, policję, rodziny zaginionych, instytucje rządowe i organizacje pozarządowe, w tym również zagraniczne. Oprogramowanie będzie zawierało również moduł raportów prezentujących statystyki przeprowadzanych spraw oraz szczegóły dotyczące przebiegu postępowania konkretnej sprawy i jego pełnej historii.

Obecnie zespół projektowy Fundacji ITAKA analizuje również ponad 2200 archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych, której celem jest ustalenie możliwości identyfikacyjnych osób zmarłych, pochowanych jako NN w latach 1972-2003. Pierwszy krok tego działania to ustalenie, czy w danej sprawie zostały pobrane ślady biologiczne. Przy pozytywnym wyniku kolejny krokiem będzie sprawdzenie, czy próbki są nadal przechowywane oraz w jakiej lokalizacji się znajdują. Mogą być one w posiadaniu, np. laboratoriów kryminalistycznych Policji, zakładów medycyny sądowej akademii medycznych czy Instytutu Ekspertyz Sądowych. Po uzyskaniu informacji, że ślady biologiczne są zabezpieczone, sprawa zostanie zakwalifikowana do projektu. W ten sposób zostanie wytypowanych 400 przypadków. Następnie próbki z tych spraw zostaną przebadane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, a ich wyniki dodane do bazy profili genetycznych, poszerzając tym samym pulę porównawczą do przedmiotu badania projektu. Próbki pobrane od 300-stu rodzin wytypowanych do projektu GeNN zostaną porównane z całą bazą profili genetycznych NN będącą w posiadaniu CLKP.

Na stronie internetowej projektu pod adresem www.projektgenn.pl można zgłosić się do projektu wypełniając formularz kontaktowy, zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami, jak również pobrać materiały informacyjne  – infografikę oraz broszurę przedstawiającą założenia i przebieg projektu.

Patroni medialni projektu:

loga

 

Wróć