MENU
Wróć

Seminarium „Luki prawne wobec problemu tzw. porwań rodzicielskich”

W dniu 15.11.2016 w Pałacu Prezydenckim odbyło się seminarium pod tytułem „Luki prawne wobec problemu tzw. porwań rodzicielskich”. 

Fundacja ITAKA została zaproszona do udziału i wygłoszenia prelekcji na temat doświadczeń w zakresie porwań rodzicielskich. Wśród prelegentów wystąpił również prawnik i fundraiser Fundacji ITAKA Grzegorz Kostka, który podzielił się z uczestnikami informacjami na temat wieloletnich doświadczeń Fundacji w tym temacie.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele stowarzyszeń sędziów rodzinnych, prokuratorzy, mediatorzy, kuratorzy, psycholodzy, przedstawiciele Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz organizacji pozarządowych.

Fundacja ITAKA od 2009 roku rozszerzyła swoje działania o poszukiwanie dzieci zaginionych wskutek tzw. porwań rodzicielskich oraz o poradnictwo prawne w tym zakresie. Specjaliści Fundacji w krótkim czasie zidentyfikowali problemy i luki prawne, na jakie natrafiali pozostający w konflikcie rodzice, gdy chodziło o ustalenie i wyegzekwowanie prawa do opieki bądź kontaktów z dzieckiem. Wnioski z naszych obserwacji i doświadczenia wynikające z pracy z rodzinami przekazywane były podczas licznych konferencji eksperckich Fundacji ITAKA, a także zgłaszane do różnych instytucji państwowych, w tym do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

W opinii Fundacji ITAKA, seminarium stanowi bardzo ważne wydarzenie dla jej beneficjentów. Jest to krok milowy do wprowadzenia zmian prawnych w celu poprawy sytuacji dzieci będących ofiarami działań skonfliktowanych rodziców. Omawiane propozycje zmian w prawie karnym i cywilnym mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków, w których rodzice zgłaszający się do Fundacji ITAKA po pomoc bezskutecznie usiłują zrealizować przysługujące im prawa do opieki bądź kontaktów z dzieckiem.

dwnld723052957 dwnld211412436

ue-logo mswia_logo

Wróć