MENU
Wróć

Spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

9 maja 2016 r. w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Mazowieckiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

W skład, powołanego w październiku 2010 r., Zespołu wchodzą zarówno przedstawiciele policji, straży miejskiej, prokuratury okręgowej w Warszawie, jak i przedstawiciele Biura Polityki M.st. Warszawy, Warszawskiego, Centrum Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowych takich jak: Fundacji ITAKA, Fundacji La Strada, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Fundacji Dzieci Niczyje. Udział w zespole tak wielu instytucji aktywnie uczestniczących w walce z handlem ludźmi daje możliwość zbadania skali problemu na terenie największego województwa w Polsce, a także pozwala na wymianę informacji i doświadczeń poszczególnych członków zespołu. W efekcie spotkania te dają możliwość wypracowania sprawnego i efektywnego systemu pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi.

Podczas piątkowego spotkania Fundacja La Strada zaprezentowała wyniki projektu „Ogólnopolska sieć organizacji pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi”. W projekcie bierze udział również Fundacja ITAKA, która angażuje się w walkę z tym problemem, z uwagi na fakt, że spora część zaginionych to osoby, które padły ofiarą tego procederu. Fundacja ITAKA kilka lat temu uruchomiła program „Bezpieczna praca”. Celem kampanii było zmniejszenie liczby zaginięć wśród osób wyjeżdżających do pracy za granicę. Wierzymy, że odpowiednie przygotowanie do wyjazdu uchroni wiele osób przed niebezpieczeństwem.

W ramach programu powstała strona www.bezpiecznapraca.eu na której znajdują się wskazówki w jaki sposób zabezpieczyć się przed niespodziewanymi konsekwencjami ofert pracy za granicą, a także informacje dotyczące tego, gdzie można sprawdzić wiarygodność potencjalnego pracodawcy.

Wróć