MENU
Wróć

Szkolenie „Poszukiwanie osób zaginionych – procedury, współpraca Policji z innymi służbami i organizacjami pozarządowymi”.

Gorzów Wielkopolski, 9 czerwca 2015r.

9 czerwca 2015r. odbyło się szkolenie naczelników wydziałów prewencji oraz specjalistów ds. nieletnich KP/KPP/KMP woj. lubuskiego. Szkolenie było połączone z odprawą służbową koordynatorów Programu Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2015”

Celem szkolenia było podniesienie jakości i efektywności reagowania na zgłoszenia o zaginięciu osoby, w szczególności dziecka. Uczestnicy zapoznali się z zasadami stosowania  odpowiedniej kwalifikacji prawnej zaginięcia, niezwykle istotnej w trakcie prowadzenia poszukiwań. Mieli także możliwość nabycia szerszej wiedzy dotyczącej udzielania pomocy rodzinom znajdującym się w tak kryzysowej sytuacji, jaką jest zaginięcie i wskazania tym rodzinom dostępnych form pomocy.

Spotkanie otworzył nadkom. Lesław Bajgert, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Gorzowie. Z ramienia Fundacji ITAKA jako prelegent udział w szkoleniu wzięła Sylwia Kaczan, Dyrektor Fundacji ITAKA, która omówiła działalność Fundacji, przedstawiła procedury współpracy ITAKI z Policją i przybliżyła gościom tematykę zaginięć i ucieczek dzieci i młodzieży.

Przedstawiciel CPOZ zapoznał słuchaczy z metodami pracy Policji w zakresie prowadzenia poszukiwań osób, a także omówił system Child Alert.

Wśród prelegentów znaleźli się także przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej, Komendy Wojewódzkiej PSP i Straży Leśnej, którzy omawiali narzędzia stosowane przez poszczególne jednostki podczas prowadzenia czynności poszukiwawczych.

Wróć