MENU
Wróć

Szkolenie psychologiczne dla przewodników psów ratowniczych GOPRu

Szczyrk k/Bielska – Białej, 30-31.06.2015

Szkolenie zorganizowano z inicjatywy przewodniczącego Podkomisji Psów Ratowniczych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – p. Krzysztofa Czaplickiego w ramach tygodniowych warsztatów doskonalących dla przewodników psów.

Sylwia Kaczan, Dyrektor Fundacji  została poproszona o zaprezentowanie działań Fundacji oraz przeprowadzenie szkolenia psychologicznego „Kontakt z rodziną osoby zaginionej. Profile osób zaginionych”.

Uczestnicy zapoznali się między innymi ze standardami wywiadu poszerzonego, który przeprowadza się z bliskimi osoby zaginionej. Dyrektor podkreśliła ogromną potrzebę wypracowania z rodziną dobrego kontaktu. Ważne jest także pozyskanie wszystkich możliwych danych niezbędnych do planowania akcji poszukiwawczej. Omówiła także profile poszczególnych grup osób zaginionych. Wiedza ta ma posłużyć ratownikom w planowaniu i prowadzeniu poszukiwań w terenie.  Omówiono m.in. miejsca, które należy przeszukiwać w pierwszej kolejności i jak podejść do osoby zaginionej, aby jej dodatkowo nie stresować.

W szkoleniu wzięło udział 20 ratowników z sześciu różnych grup GOPRu oraz funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Szczyrku.

Wróć