MENU
Wróć

Warsztaty „Profile psychologiczne osób zaginionych” dla grup poszukiwawczo-ratowniczych

Warsztaty „Profile psychologiczne osób zaginionych” dla grup poszukiwawczo-ratowniczych

3 kwietnia 2015 w Lipowej,  Fundacja ITAKA przeprowadziła warsztaty kierowane do grup poszukiwawczo-ratowniczych w województwie śląskim, których celem było przekazanie wiedzy z zakresu psychologicznych profili osób zaginionych oraz  mechanizmów  zachowań podczas zaginięcia.

Pierwszego dnia odbyły się ćwiczenia terenowe. Ratownicy ćwiczyli techniki poszukiwań osób zaginionych z uwzględnieniem specyfiki psychofizycznego funkcjonowania osób zaginionych.

Drugiego dnia dyrektor Fundacji ITAKA, Sylwia Kaczan przeprowadziła dla grup poszukiwawczych z województwa śląskiego warsztaty dotyczące charakterystyki najczęstszych grup osób zaginionych takich, jak osoby z depresją, osoby z demencją. Opowiedziano ratownikom o typowych reakcjach podczas zaginięcia i przekazano prawidłowości statystyczne co do miejsca odnalezienia.

W warsztatach wzięło udział około 30 ratowników z OSP Lipowa, OSP Mnich, Specjalistycznych Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych PSP w Jastrzębiu Zdroju i Katowicach.  Obecni byli również przedstawiciele Wydziału Poszukiwań Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej PSP w Żywcu. Mieliśmy także przyjemność gościć koordynatora grup z ramienia PSP na terenie woj. śląskiego, mł. asp. Tomasz Michalik z KWP PSP w Katowicach oraz panią Aleksandrę Wentkowską Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego.

Wróć