MENU
Wróć

Wieloautorska monografia pt. „Poszukiwania osób zaginionych”

Fundacja ITAKA wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytetem Warszawskim w okresie 01.02.2019 – 31.12.2021 r. realizuje projekt badawczy pt. „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych”. Działanie finansowane jest z projektu GOSPOSTRATEG, strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Efektem pracy badawczej jest monografia  dot. rozwiązań prawnych związanych z zaginięciem pt. „Poszukiwania osób zaginionych” pod redakcją prof. dr hab. Ewy Gruzy i dr hab. Ireneusza Sołtyszewskiego, która ukazała się nakładem Wolters Kluwer Polska. Zawiera ona wyniki kompleksowych badań nt. zjawiska zaginięć ludzi w Polsce w ostatnich 20 latach. Badania przeprowadziła Fundacja ITAKA oraz Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetów Warszawskiego i Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W książce, specjaliści od tematu zaginięć podjęli się analizy takich zagadnień, jak:

  • przyczyny i skala zaginięć,
  • metody prowadzenia poszukiwań i identyfikacji osób oraz prowadzenia baz danych,
  • aspekty psychologiczne, kryminologiczne i wiktymologiczne zaginięć,
  • analiza regulacji obowiązujących w wybranych państwach na świecie.

Premiera książki miała miejsce 15 września 2021.

To pierwsza i jedyna tego typu publikacja w Polsce. Wiedza, sugestie i wnioski zawarte w tej książce będą bezcennym wsparciem dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych.

Książkę można zakupić na

https://www.profinfo.pl/sklep/poszukiwania-osob-zaginionych,152786.html

lub w księgarniach stacjonarnych Wolters Kluwer.

Wróć