MENU
Wróć

Wspólny apel organizacji międzynarodowych do Europarlamentarzystów ws. legislacji dot. przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i nadużyciom w Internecie.

W 2019 roku statystyki dot. uwodzenia dzieci w Internecie potroiły się. Według danych National Society for the Prevention of Cruelty to Children z Wielkiej Brytanii 1 na 5 ofiar takich przestępstw ma mniej niż 12 lat. W wielu przypadkach uwodzenie dzieci przez Internet prowadzi do zaginięcia lub wykorzystania seksualnego małoletniego. W 2020 roku opublikowano również niepokojący raport EUROPOL-u na temat rozpowszechniania nielegalnych materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM) podczas pandemii.

Dlatego też organizacje pozarządowe zajmujące się prawami dzieci pozytywnie zareagowały na opublikowaną strategię Komisji Europejskiej na temat walki przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci z 24 lipca b.r. We wspólnej walce z tym zjawiskiem biorą udział również organy ścigania i dostarczyciele usług internetowych. Około 17 milionów materiałów (CSAM) zgłaszanych jest każdego roku do dostarczycieli internetu, ok. 3 miliony z nich umieszczone są na serwerach, które znajdują się na terenie UE. Mający wejść w życie w grudniu nowy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej może utrudnić walkę z tym zjawiskiem poprzez rozszerzenie definicji komunikacji elektronicznej.

Dlatego też Komisja Europejska opracowała zmiany legislacyjne, które mają uprzedzić wejście w życie nowych regulacji. Komisja podjęła inicjatywę dot. Dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. Rozwiązanie ma umożliwić skuteczniejsze zwalczanie pornografii dziecięcej i treści (CSAM) w sieci w ściśle kontrolowany sposób i w konkretnych przypadkach. Komisja wzięła również pod uwagę kwestię dot. prywatności, jej propozycja ma być tymczasowe i ma obowiązywać do puki wszystkie kraje nie osiągną nowego, szerokiego porozumienia.

Jeżeli Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej wejdzie w życie szybciej niż propozycja Komisji, może to narazić dzieci na niebezpieczeństwo. Dlatego też wraz z grupą organizacji międzynarodowych apelujemy do Europarlamentarzystów do poparcia rozwiązania przygotowanego przez Komisję tak, aby w obliczu tych zmian lepiej chronić dzieci w Internecie.

Capture

Wróć