MENU
Wróć

Współpraca z Wyższą Szkołą Bankową w Warszawie

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie podpisały umowę partnerską.

Celem podpisanego porozumienia jest zbliżenie środowiska nauki i edukacji ze środowiskiem praktyki gospodarczej. Fundacja objęła swoim patronatem studia I roku na kierunku Finanse i rachunkowość. Umowa obejmuje również współpracę Fundacji z Biurem Karier uczelni w zakresie organizowania praktyk i staży oraz współpracę naukową i merytoryczną przy organizacji konferencji naukowych czy seminariów. Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie będzie również wspierać Fundację w zakresie świadczenia doradztwa, analityki i konsultingu.

Oficjalna strona uczelni

WSB

Wróć