MENU
Wróć

Wspomaganie Ratownictwa Pacjenta

W dniu 6 lutego 2017 r. Fundacja ITAKA podpisała Umowę Partnerską z Fundacją Ludzie Jesieni. Umowa dotyczy współpracy w realizacji projektu „Wspomagania Ratownictwa Pacjenta – WRP”.

W swoich codziennych działaniach poszukiwacze Fundacji ITAKA często spotykają się z zaginięciami spowodowanymi problemami zdrowotnymi osób zaginionych. Giną osoby starsze lub chore, które na chwilę pozostawione bez opieki, gubią drogę do domu lub tracą kontakt z rzeczywistością. Zdarza się, że przyczyną zaginięcia jest także zasłabnięcie w miejscu publicznym. Taka osoba, jeśli nie ma przy sobie dokumentów, jest anonimowa, a wówczas poszukiwania jej bliskich są bardzo trudne.

WRP – Wspomaganie Ratunkowe Pacjenta to cały system, oparty na elektronicznej bransoletce i przyporządkowanym jej numerowi identyfikacyjnemu ID. Pozwala on każdemu ratującemu lub zgłaszającemu wypadek/zdarzenie mieć, za pośrednictwem swojego smartfona wyposażonego w NFC, natychmiastowy dostęp do podstawowych danych właściciela bransoletki. Dotyczy to każdej osoby zarejestrowanej w bazie danych WRP – także osób starszych, zagubionych, nie kontaktowych.

Opisane wyżej dane nie są chronione. Ich umieszczenie w bransoletce następuje po pisemnej zgodzie zainteresowanego bądź jego prawnego opiekuna. Posiadanie ich przy sobie pozwala natychmiast pomóc osobie z bransoletką. Ale równolegle, poprzez numer ID powiązany z daną osobą w chronionej protokołem SSL bazie danych zapisuje się szereg innych rzeczy niezbędnych dla ratowania zdrowia czy życia pacjenta. Dostęp do nich mają wyłącznie dedykowane służby medyczne. Dyspozytor na podstawie wpisanego w system unikalnego numeru ID, podanego na przykład przez  osobę zgłaszającą wypadek, już  w danym momencie będzie wiedział, do kogo imiennie ma wysłać zespół i na co ta osoba cierpi. Co jest niezwykle ważne – smartfon nie jest niezbędny w czasie akcji. Jeśli zgłaszający ma zwykły telefon komórkowy, wystarczy, że odczyta dyspozytorowi numer z opaski.

Małe elektroniczne urządzenie, bez baterii, pozwala wszystkim dedykowanym do tego służbom ratowniczym, ale także policji, straży miejskiej czy innym osobom mieć natychmiastowy, elektroniczny dostęp, do podstawowych danych  o osobie np. starszej, zagubionej, niekontaktowej  noszącej na ręce bransoletkę.

WRP jako system wspomagający ratowanie zdrowia i życia ludzkiego został zainicjowany w Fundacji Ludzie Jesieni w 2015 roku. Od ponad roku prac trwają prace nad systemem, obecnie funkcjonuje on w trybie demo i jest równolegle wdrażany do powszechnego użytku. Aktualnie Fundacja Ludzie Jesieni przeprowadza działania pilotażowe, powołuje konsultantów i prowadzi rozmowy z odpowiednimi urzędami województwa dolnośląskiego. Plany jednak są szersze. Dotyczą całej Polski.

Cały czas poszukujemy nowych rozwiązań, które zapewniłyby bezpieczeństwo naszym beneficjentom. Prowadzimy szereg kampanii profilaktycznych, staramy się uczulać społeczeństwo na zagrożenia jakie mogą dotknąć niepełnosprawnych lub chorych bliskich – mówi Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA – Dlatego zdecydowaliśmy się przyłączyć do projektu Fundacji Ludzie Jesieni. Opaski są rozwiązaniem, którego poszukiwaliśmy już od bardzo dawna i cieszymy się, że zaistniała realna szansa na stworzenie takiego urządzenia

Jak wygląda opaska WRP:

Jest to silikonowe urządzenie elektroniczne przygotowane według wzoru zamieszczonego na zdjęciu. Wykonane jest w formie rozciągliwej opaski o zróżnicowanych rozmiarach (średnicy), w zależności od nadgarstka pacjenta. W części „zegarkowej” zatopiony jest tak zwany chip. Jest to chip pasywny, zasilany energią urządzenia sczytującego – na przykład smartfona czy tabletu. W czipie zapisywane są w sposób niezmazywalny podstawowe dane identyfikacyjne pacjenta. Opaskę, można odczytać smartfonem bądź tabletem, wyposażonym w technologię NFC, którą obecnie większość tych urządzeń dysponuje.

Głównymi odbiorcami usług wsparcia ratunkowego pacjenta mogą być osoby zagrożone nagłymi atakami leczonych u nich chorób, wywołującymi w efekcie stany zagrożenia zdrowia lub życia (np.. schorzenia serca, padaczka, cukrzyca typ I, Alzheimer itd.), a także osoby z wszczepionymi implantami oraz stymulatorami i z niepełnosprawnościami zarówno fizycznymi jak i psychicznymi. Poza tym mogą to być osoby niewidome, niesłyszące, głuchonieme, niedowidzące oraz, w zakresie co najmniej danych identyfikujących, dzieci w wieku od 3 do 10-ciu lat – osoby w dowolnym wieku, po prostu zwyczajnie chcące poczuć się bezpieczniej.

Projekt uzyskał pozytywne opinie różnych służb i instytucji, m.in. Dolnośląskiego WOPR, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Polskiego Związku Niewidomych czy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Mamy nadzieję na jak najszybsze uruchomienie projektu i wdrożenia systemu.

System WRP® jest własnością Fundacji Ludzie Jesieni i posiada patent na całą Europę.

www.fundacjaludziejesieni.pl

www.wrp.info.pl

opaska                     logo LJ

 

Wróć