MENU
Wróć

Wypełnij Ankietę – Monitoring i działanie linii 116 000

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKU PRZEMOCY POPRZEZ KONTROLĘ JAKOŚCI PRACY – MONITORING I OCENA DZIAŁANIA LINII 116 000 W SPRAWIE ZAGINIONEGO DZIECKA I NASTOLATKA.

Szanowni Państwo,
Sieć zrzeszająca organizacje zajmujące się problemem zaginięć dzieci i nastolatków Missing Children Europe chciałaby zaprosić Państwa do uczestnictwa w badaniu związanym z usługami świadczonymi w Państwa kraju przez linię 116 000 – bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka.
Badanie to jest pierwszym i zasadniczym krokiem w kierunku rozwoju mechanizmu akredytacji opartego na profesjonalnych standardach pracy, który ma służyć podnoszeniu jakości usług świadczonych przez linię 116 000 w Europie. Mechanizm ten zostanie wykorzystany do zidentyfikowania mocnych I słabych stron poszczególnych organizacji oraz do rozwoju narodowych strategii poprawy jakości oferowanych przez linie usług oraz będzie promował dzielenie się dobrymi praktykami pomiędzy partnerskimi organizacjami z poszczególnych krajów. Projekt ten jest współfinansowany przez Komisję Europejską z Programu “Dafne”.

Analiza wyników kwestionariusza dostarczy podstaw do stworzenia zbioru standardów i wskaźników jakości, które utworzą strukturę systemu akredytacji. Analiza ta zostanie przeprowadzona przez badaczy z Uniwersytetu w Portsmouth, z Vrije Universiteit w Brukseli oraz doradcę z francuskiej firmy konsultingowej Homme&Performances.

Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć dłużej niż 20 minut. System pozwoli Państwu zrobić przerwę w badaniu – jeśli takie będzie Państwa życzenie – i kontynuować wypełnianie ankiety później- od momentu, w którym nastąpiła przerwa.
Jeśli zdecydują się Państwo na uczestnictwo w projekcie, wystarczy kliknąć na poniższy link:
https://www.surveymonkey.com/s/beneficiaries_PL

Wróć