MENU
Wróć

XI Ekspercka Konferencja Fundacji ITAKA pt. „Poszukiwanie osób zaginionych w oparciu o narzędzia, wiedzę i doświadczenie”

W dniu 23 listopada 2023 r. miała miejsce XI Ekspercka Konferencja pt.” Poszukiwanie osób zaginionych w oparciu o narzędzia, wiedzę i doświadczenie.” Wydarzenie organizowane było przez Fundację ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i objęte było patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Całodniowe spotkanie miało charakter stacjonarny i było skierowane wyłącznie do osób zajmujących się poszukiwaniem zaginionych.

Prelekcje koncentrowały się na różnych aspektach związanych z poszukiwaniem osób zaginionych. Wśród prelegentów były osoby posiadające wyłącznie praktyczne doświadczenie w poszukiwaniach osób zaginionych.  W konferencji wzięło udział ponad 100 specjalistów zajmujących się zawodowo poszukiwaniem osób zaginionych.

Konferencja rozpoczęła się od prelekcji Fundacji ITAKA oraz przedstawicielki Screen Network na temat współpracy w zakresie wykorzystania technologii AI w poszukiwaniu osób zaginionych.

Podczas kolejnych prezentacji uczestnicy mogli zapoznać się z działaniem aplikacji SIRON, poszukiwaniem za pomocą dronów (bezzałogowych statków latających) z kamerami termowizyjnymi oraz działaniami Biura Współpracy Międzynarodowej w zakresie poszukiwań osób zaginionych. Poruszona została także kwestia zaginięć na granicy przez przedstawiciela Straży Granicznej.

Z kolei przewodnicy psów szkolonych metodą MTR, reprezentujący Sekcję Przewodników Psów Specjalnych MTR Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Zaginionych Biura Kryminalnego KGP, opowiedzieli o tym jak wygląda szkolenie i praca psów maintralingowych.

Podczas konferencji omówiona została również problematyka tzw. ciemnej liczby przestępstw w zgłaszanych zaginięciach osób i kwestie uprowadzeń dla okupu w kontekście zaginięć. Dwie zamykające prelekcje koncentrowały się na możliwych obszarach działań prywatnych detektywów oraz na negocjacjach w sytuacjach kryzysowych.

Głównym celem wydarzenia była wymiana informacji, doświadczeń i możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami organizacji i służb oraz grup poszukiwawczo-ratowniczych.

Podczas konferencji Anna Jurkiewicz Prezes Zarządu Fundacji ITAKA podpisała porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostką Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie i WGPR – Wielkopolską Grupą Poszukiwawczo-Ratowniczą.

Obejmuje ono m.in:
  • podjęcie wspólnych działań w zakresie poszukiwania osób zaginionych
  • realizowanie wspólnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie poszukiwań osób wzajemną
  • dystrybucję materiałów informacyjnych i edukacyjnych

Przedstawiciele grup to wysokiej klasy specjaliści, którzy posiadają wiedzę niezbędną do poszukiwań terenowych. Bardzo cieszy nas to, że będziemy wspólnie działać na rzecz osób zaginionych i ich rodzin.

 

Wróć