MENU
Wróć

Zapytanie Ofertowe w ramach projektu GOSPOSTRATEG na „Zbudowanie nowego systemu informatycznego

W związku z realizacją projektu w ramach projektu GOSPOSTRATEG, działania w ramach zadania „Zbudowanie nowego systemu informatycznego”, projekt „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” nr GOSPOSTRATEG1/385700, współfinansowanego ze środków NCBR zapraszamy do składania ofert na implementację i wdrożenie nowego narzędzia, które ma być podstawowym narzędziem wykorzystywanym do bieżącej realizacji celów statutowych Fundacji ITAKA w aspekcie pracy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji.

ZAPYTANIE-OFERTOWE_ITAKA_NSI
Załącznik- nr- 1 wykaz usług
Załącznik-nr-2-Wykaz-osób
Załącznik-nr-3-kryterium-oceny_liczba-usług
Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-braku-powiązań-z-Zamawiającym
Zalacznik-nr-5-Formularz_ofertowy-SYSTEM-INFORMATYCZNY
załącznik- nr-6 do zapytania ofertowego_NSI-Zakres-funkcjonalny
UMOWA-Z-WYKONAWCĄ-NSI
UMOWA-Z-WYKONAWCA HARMONOGRAM

Wróć