MENU
Wróć

Życie warte jest rozmowy – Dzień Wykładów Otwartych w BUW

W ramach kolejnych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom, 10 września 2018 roku, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne zorganizowało w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego Dzień Wykładów Otwartych pod hasłem Życie Warte Jest Rozmowy. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele projektu Centrum Wsparcia, prowadzonego przez Fundację ITAKA, którzy świadczyli na miejscu bezpłatną pomoc psychologiczną.

Wykłady o charakterze popularnonaukowym miały na celu przede wszystkim przybliżenie szerokiej publiczności podstawowych faktów na temat zjawiska samobójstw w Polsce oraz przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości im zapobiegania. Prelekcje wygłosili eksperci, podejmujący różne aspekty problemu w relacji do grup wiekowych i wyzwań prewencyjnych wobec nich.

IMG_0770

Równolegle do wykładów i forum, przez cały czas trwania wydarzenia, możliwe było dla każdego potrzebującego swobodne skorzystanie ze specjalistycznej konsultacji i porad u dyżurujących w wydzielonych, prywatnych przestrzeniach Pokojów Wsparcia, specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, specjalisty od spraw uzależnień, pedagoga i pracownika socjalnego.

IMG_0769

Wydarzenie promowało kampanię społeczna pod hasłem Życie Warte Jest Rozmowy, której głównym elementem jest pierwszy w Polsce profesjonalny klip prewencyjny, wyprodukowany na podstawie konceptu i scenariusza ekspertów Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Przy wydarzeniu współpracowały m.in.: International Association for Suicide Prevention, Fundacja Pogotowie Kryzysowe, Fundacja „Nagle Sami” oraz Centrum Wsparcia. Wydarzenie finansowane było ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Więcej informacji

Wróć