MENU
Wróć

„Centrum Wsparcia” już od roku ratuje życie

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 9.30 organizuje konferencję pt. „Doświadczenia w zakresie prowadzenia Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego w pierwszym roku realizacji projektu (grudzień 2017-grudzień 2018)”.

Centrum Wsparcia to jedyne w Polsce 24-godzinne telefoniczne centrum pomocy, w którym specjaliści udzielają porad osobom w kryzysie. Centrum działa 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu. Anonimową i bezpłatną pomoc można otrzymać przez telefon, czat oraz e-mail. Na linii pracują specjaliści psychologowie, psychiatrzy oraz inni eksperci, których celem jest wskazywanie drogi wyjścia z trudnych sytuacji życiowych, jak też po prostu wysłuchanie ludzkich trosk i dramatów.

Specjaliści „Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego” w pierwszym roku działalności udzielili ponad 19 tys. porad za pomocą telefonu i internetu. Przez ten czas miały miejsce 149 interwencje kryzysowe, w których zagrożone było ludzkie życie.

Każda osoba, która się z nami skontaktuje, może mieć pewność, że zostanie wysłuchana. Często jednak opór przed wypowiedzeniem słów jest tak duży, że łatwiej opisać swoją sytuację korzystając z możliwości kontaktu przez czat i mail.

– podkreśla Sulimir Szumielewicz, koordynator Centrum Wsparcia.

Kryzys psychiczny może dotknąć każdego. Utrata pracy albo kłopoty w niej mogą spowodować tak samo poważny kryzys psychiczny jak utrata bliskiej osoby, rozwód lub ciężka choroba. Do Centrum Wsparcia dzwonią wszyscy niezależnie od wieku, płci czy miejsca zamieszkania. Jednak najczęściej kontaktują się osoby w przedziale wiekowym 20-40 lat, częściej kobiety niż mężczyźni, mieszkańcy dużych miast. Liczba udzielanych porad z miesiąca na miesiąc systematycznie rośnie

Rolą centrum nie jest prowadzenie terapii, lecz pomoc w tym najtrudniejszym momencie kryzysu. Specjalista najpierw wysłucha a później wskaże, gdzie szukać dalszej pomocy. Taką działalnością na podobną skalę nie zajmował się w Polsce nikt przed nami. Ilość telefonów świadczy o tym, że takie centrum jest niezwykle potrzebne

– mówi Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA, która realizuje projekt. Działalność Centrum Wsparcia finansowana jest w ramach Narodowego Programu Zdrowia z budżetu Ministerstwa Zdrowia na lata 2016-2020.

Pamiętaj!

W „Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego” dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą także we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w których można otrzymać bezpośrednią pomoc. Z nami będziesz mógł porozmawiać o swoim problemie i uzyskać profesjonalne wsparcie. W wyznaczonych godzinach w Centrum Wsparcia pełnią dyżury także specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, lekarz psychiatra i prawnik. Informacje na temat dyżurów dostępne są na stronie www.liniawsparcia.pl Dyżurujący w Centrum Wsparcia, w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kontaktują się z odpowiednimi służbami ratowniczymi.

W ramach Centrum Wsparcia funkcjonują:
• Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222
• Bezpłatna linia, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
• E-mail: porady@liniawsparcia.pl
• Strona www.liniawsparcia.pl i czat
• Baza danych placówek pomocowych na terenie całej Polski

Więcej informacji:
Izabela Jezierska-Świergiel
tel. 608 371 495,
e-mail: izabela.swiergiel@zaginieni.pl,
press@zaginieni.pl

Wróć