MENU
Wróć

Działania Fundacji ITAKA w związku z wojną na Ukrainie

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie, Fundacja ITAKA podjęła szereg działań pomocowych dla uchodźców, którzy przybywają do Polski. 

Przede wszystkim – przedstawiciele naszej Fundacji utrzymują stały kontakt z europejską federacją Missing Children Europe i ukraińską organizacją Magnolia. Magnolia jest ukraińskim operatorem numeru 116 000 Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka i podobnie jak nasza Fundacja jest zrzeszona w europejskiej Federacji Missing Children Europe. Efektem tej współpracy jest regularne publikowanie informacji i wizerunków zaginionych osób i dzieci, zgłoszonych zarówno do Missing Children Europe, jak i Magnolii. 

Fundacja ITAKA wspiera także działania policji oraz służb w poszukiwaniu zaginionych uchodźców. Współpraca odbywa się na podstawie Porozumienia o współpracy podpisanego 25.05.2009 r. przez Komendanta  Głównego Policji oraz Zarząd Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych w działaniach poszukiwawczych. Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, prowadzimy wspólne działania poszukiwawcze i informacyjne. 

Fundacja uruchomiła również specjalną stronę ukraina.zaginieni.pl, na której obywatele Ukrainy mogą dowiedzieć się, jak na terenie Polski zgłosić zaginięcie bliskiej osoby. Ponadto, mogą wypełnić uproszczony formularz zaginięcia i przesłać go do nas. Jest on krótki i intuicyjny, bez problemu można go wypełnić na smartfonie. Dzięki temu nie tylko jesteśmy w stanie szybciej podjąć działania poszukiwawcze, ale również możemy bez zbędnej zwłoki powiadomić o poszukiwaniach naszych międzynarodowych partnerów (np. wspomniana już federacja Missing Children Europe). Informacje o stronie ukraina.zaginieni.pl rozpowszechniamy zarówno na naszych  profilach na Facebooku, Instagramie czy LinkedIn, jak i w innych mediach (wywiady i artykuły dla ogólnopolskich serwisów internetowych czy stacji radiowych).

Przygotowaliśmy również ulotkę informacyjną w języku ukraińskim z instrukcją, co zrobić w sytuacji zaginięcia na terenie Polski osoby z Ukrainy. Ulotki mogą być kolportowane i rozwieszane na przejściach granicznych, dworcach czy punktach recepcyjnych. Ulotkę można pobrać tu: https://zaginieni.pl/wp-content/uploads/2022/03/ulotka-ukr.pdf 

W ramach woluntarystycznego projektu, wspólnie z CLUDO oraz Genesys uruchomiliśmy specjalną, automatyczną infolinię dla obywateli Ukrainy – (+48) 22 306 45 70. Każdy przyjeżdżający znajdzie tam najważniejsze informacje dotyczące pobytu w Polsce (np. gdzie w danych województwach znajdują się punkty recepcyjne, na jakich zasadach można podjąć zatrudnienie lub jak skorzystać ze służby zdrowia). Infolinia obsługiwana jest przez boty posługujące się językiem ukraińskim. Baza informacji jest uzupełniana na bieżąco.

Ponadto, dzięki wsparciu firmy Reserved uruchomiliśmy dodatkowy dyżuru na Telefonie Zaufania Młodych, dedykowany uchodźcom z Ukrainy. Dzieci i młodzież, które opuściły swój kraj, mogą skorzystać z psychologicznego wsparcia. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 484 88 04. Dyżury psychologów mówiących po ukraińsku i rosyjsku odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00 – 11:00. Ponadto, utworzyliśmy dwie, wewnętrzne linii wsparciowe, w języku ukraińskim i rosyjskim. Ze wsparcia mogą skorzystać ukraińscy pracownicy i ich rodziny, którzy są zatrudnieni przez naszych partnerów.

Wróć