MENU
Wróć

Konferencja MCE dotycząca projektu INCLUDE: procedury przyjazne dziecku w przypadkach uprowadzenia za granicę

W czerwcu pracownicy Fundacji ITAKA uczestniczyli w dwudniowej konferencji on-line współorganizowanej przez Missing Children Europe (MCE). Spotkanie dotyczyło projektu INCLUDE, który porusza tematykę procedur przyjaznych dziecku w przypadkach uprowadzenia za granicę.

Dwudniowa konferencja była podzielona na dwie części: prelekcyjną i warsztatową. Podczas prelekcji zostały przedstawione podsumowanie i wnioski z projektu INCLUDE. Z kolei podczas warsztatów, uczestnicy mieli możliwość wymienić się doświadczeniami. INCLUDE to projekt prowadzony w latach 2019 – 2021 przez MCE, Uniwersytet w Antwerpii, Hope for Children Cyprus oraz Hintalovon Child Rights Foundation. Jego celem było opracowanie dobrych praktyk, których stosowanie przez prawników i innych specjalistów, poprawiłoby dobrostan dzieci uprowadzonych zagranicę przez jednego z rodziców. Co ciekawe, proponowane rozwiązania zostały opracowane w oparciu o sugestie dzieci i młodzieży w wieku 10 – 17 lat, które wzięły udział w specjalnych warsztatach i dyskusjach. Przez cały ten czas mogły liczyć na wsparcie ekspertów. W badaniu finalnie wzięło udział 44 przedstawicieli dzieci i młodzieży.

Badanie pozwoliło ekspertom na zdefiniowanie i opracowanie obszarów w ramach tzw. „dobrych praktyk”, w sytuacji uprowadzenia rodzicielskiego, które pomogą zagwarantować dzieciom poszanowanie ich praw w tej trudnej dla nich sytuacji:

  • Styl interakcji – komunikacja pomiędzy dorosłym (rodzicem, specjalistą) a dzieckiem powinna opierać się na poszanowaniu opinii dzieci i młodzieży i brania pod uwagę ich zdania w kontekście podejmowania decyzji odnośnie ich przyszłości.
  • Informacja i dialog – dzieci rozumieją sytuację w rodzinie, potrzebny jest otwarty dialog pomiędzy rodzicem i dzieckiem oparty na szczerej rozmowie.
  • Relacje zaufania i uczucia – dzieci powinny mieć poczucie bezpieczeństwa i stabilności ich sytuacji. Jeśli zaufanie zostało zachwiane, rodzic musi zadbać o jego odbudowę.
  • Wsparcie ze strony dorosłych – dzieci powinny mieć możliwość wyboru formy wsparcia, a także osoby od której to wsparcie otrzymają, może to być specjalista: psycholog, prawnik, ale niekoniecznie. Może to być także rodzic lub ktoś z rodziny czy otoczenia, komu dziecko ufa.
  • Powrót dzieci z uprowadzeń rodzicielskich – nakaz oddania/powrotu dziecka musi być egzekwowany z poszanowaniem godności i praw dzieci.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele 24 europejskich organizacji, które zrzesza Missing Children Europe. Byli to m.in. prawnicy, pracownicy socjalni, sędziowie, którzy w swojej karierze mają do czynienia z sytuacjami uprowadzeń rodzicielskich.

Informacje o projekcie: https://missingchildreneurope.eu/include/

„Przewodnik Dobrych Praktyk” INCLUDE http://bityl.pl/gklLa

Wróć