MENU
Wróć

Konflikty rodziców to tragedia dzieci

25 maja Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, jak każdego roku, jest okazją dla Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych do zwrócenia uwagi społeczeństwa na problem zaginięć dzieci. Policja rocznie rejestruje 7 tysięcy zgłoszeń dotyczących zaginięć osób poniżej 17 roku życia, z czego około 1500 dzieci poniżej 13 roku życia. Przyczyny są różne w zależności od grupy wiekowej, której to zjawisko dotyczy. W tym roku pragniemy zwrócić uwagę społeczeństwa na problem jakimi są porwania rodzicielskie.

Rozstania rodziców bardzo często powodują niepotrzebne cierpienie dzieci. Małoletnia ofiara staje się kartą przetargową, traktowaną jako narzędzie w walce między rodzicami. Coraz częściej zdarza się, że w konsekwencji niewłaściwych zachowań osób dorosłych dochodzi do zjawiska określanego mianem porwania rodzicielskiego. Jest to sytuacja w której jedno z rodziców bez woli i wiedzy drugiego zabiera dziecko, pozbawiając tym samym dziecko oraz drugiego rodzica możliwości kontaktu.

Od lat jednym z głównych działań Fundacji jest profilaktyka zjawisk określanym mianem porwań rodzicielskich i współpraca z rodzinami zagrożonymi taką sytuacją. Tym bardziej miło nam poinformować, iż po wielu miesiącach wspólnych prac różnych instytucji zajmujących się sytuacją dzieci w konfliktach rodzicielskich, powstał poradnik pt.: „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”, w którym opisane zostały dobre praktyki w zakresie pomocy rodzicom i dzieciom. Standardy powinny służyć ochronie potrzeb i interesów dziecka. Poradnik można pobrać ze strony: www.standardyrozstania.pl. Wszystkie zawarte w nim informacje były konsultowane przez zespół specjalistów i ekspertów z różnych dziedzin, w tym: przedstawicieli organizacji pozarządowych, prokuratorów, sędziów, kuratorów, biegłych sądowych, policjantów, pedagogów, psychologów i mediatorów.

Z uzyskanych przez twórców poradnika informacji wynika, że prawo przewiduje mechanizmy, z których rodzic może skorzystać w celu uregulowania sytuacji dziecka, ponadto przez lata zostało wypracowane bogate orzecznictwo dotyczące tej materii. Uregulowania prawne istnieją, niestety brakuje interdyscyplinarnego, systemowego wsparcia dla rodzin w sytuacji rozstania rodziców, co powoduje wydłużenie postępowań sądowych. Dlatego też najważniejszym celem „Standardów” jest przekazanie wiedzy i wskazówek zabezpieczających potrzeby i interesy dziecka.

PAMIĘTAJMY!

1. Dziecko kocha oboje rodziców – nie każmy mu wybierać między nimi.
2. Dziecko ma prawo do wychowywania i kontaktów z obojgiem rodziców.
3. Dziecko ma prawo do nierozerwalnej więzi z rodzeństwem oraz do kontaktu z rodziną ze strony obojga rodziców.
4. Dziecko niezależnie od rozstania rodziców potrzebuje miłości i bliskości obojga rodziców, stabilizacji, przewidywalności i bezpieczeństwa!
5. Dziecko ma prawo do przeżywania rozstania rodziców na swój sposób.

Rozstanie rodziców jest sytuacją niezwykle obciążającą emocjonalnie dziecko, a po stronie rodziców leży odpowiedzialność za to, aby ta sytuacja nie oznaczała dla dziecka rozpadu rodziny i zapewnienie dziecku możliwie najlepszych warunków dalszego rozwoju. Dziecko nie może stać się ofiarą w walce prowadzonej przez dorosłych, którzy są odpowiedzialni za jego teraźniejszość i przyszłość. Najgorszym z możliwych rozwiązań jest porwanie rodzicielskie, które zawsze jest dla dziecka traumą i na zawsze pozostawia ślad w jego psychice.

Więcej informacji:
Izabela Jezierska-Świergiel
tel. 608 371 495
e-mail: press@zaginieni.pl

Organizator projektu „Standardy”:
Komitet Ochrony Praw Dziecka
tel. 22 626 94 19
e-mail: kontakt@standardyrozstania.pl

Pobierz informację prasową
Pobierz broszurę „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”

Opracowane „Standardy” i dalsze działania z nimi związane są podejmowane w ramach Forum (www.standardyrozstania.pl). W skład Forum wchodzą następujące organizacje: Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP, Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Stowarzyszenie OPTA.

Wróć