MENU
Wróć

Rozpoczął się projekt GeNN – Fundacja ITAKA wraz z policją zajmie się archiwalnymi sprawami osób zaginionych i „NN”

Ruszył Projekt GeNN, którego najważniejszym celem jest próba wyjaśnienia archiwalnych spraw – z jednej strony osób długotrwale zaginionych, a z drugiej osób zmarłych, pochowanych bezimiennie jako „NN”. Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji dokonają analizy porównawczej spraw osób zaginionych przed 1 stycznia 2004 r. oraz spraw osób zmarłych, pochowanych jako „NN”. Na uruchomionej stronie informacyjnej projektgenn.pl można poznać szczegółowy opis działań.

Fundacja ITAKA zajęła się tym problemem społecznym z uwagi na dużą liczbę ciągle otwartych spraw osób długotrwale zaginionych oraz trudną sytuację rodzin czekających od wielu lat na wyjaśnienie losów ich bliskich. Według statystyk Komendy Głównej Policji (KGP) w dniu 1 stycznia 2013 rok w Polsce było 3628 niezidentyfikowanych zwłok. Mając na uwadze, że jednocześnie stała liczba osób długotrwale zaginionych wynosi ok. 4400, a stała liczba niezidentyfikowanych osób zmarłych pochowanych jako „NN” wynosi ok. 3700, należy przypuszczać, że z grupy nieodnalezionych do tej pory osób 80% zmarło i zostało pochowanych bez ustalenia tożsamości.

W ramach projektu członkowie zespołu projektowego składającego się z grona specjalistów ds. poszukiwań przeszukają Internetową Bazę Danych Osób Zaginionych i NN, prowadzoną przez Fundację ITAKA, w celu wytypowania 300-stu rodzin osób zaginionych, których bliscy zaginęli przed 2004 rokiem. – tłumaczy Alicja Tomaszewska, prezez Fundacji ITAKA –  Członkowie zespołu nawiążą kontakt z rodzinami wytypowanymi do projektu w celu uzyskania zgody na pobranie próbek biologicznych do badań DNA oraz poinformują o procedurze ich pobrania oraz dostarczeniu do CLKP.

Rodziny zostaną objęte pomocą psychologiczną, prawną i socjalną. Zespół specjalistów Fundacji we współpracy z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji dokona również analizy archiwalnej spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych, na podstawie której wytypuje 400 próbek z archiwalnego materiału biologicznego, zachowanego w aktach spraw osób zmarłych, pochowanych jako „NN”, do badań DNA. Ponadto specjaliści Fundacji ITAKA opracują analizę sytuacji prawnej w zakresie spraw osób długotrwale zaginionych oraz osób zmarłych, pochowanych jako „NN”, w celu opracowania propozycji zmian prawnych i organizacyjnych dla jednostek służb publicznych w kontekście postępowania w takich przypadkach.

Udział CLKP w projekcie GeNN będzie polegał na przeprowadzeniu badań DNA z materiału biologicznego zabezpieczonego w archiwalnych sprawach poszukiwawczo – identyfikacyjnych oraz na porównaniu uzyskanych profili DNA z profilami rodzin długotrwale poszukujących swoich bliskich. – dodaje Alicja Tomaszewska, prezes Fundacji ITAKA, koordynator projektu GeNN.

Zespół biegłych z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przeprowadzi porównawcze badania genetyczne materiału biologicznego zebranego ze spraw archiwalnych oraz od wytypowanych rodzin osób zaginionych, czego zakładanym efektem będzie identyfikacja osób poszukiwanych od lat.

Trzeci członek konsorcjum – Agencja Esencja Studio – stworzy narzędzie informatyczne, które umożliwi zarządzanie danymi zbieranymi podczas projektu przez Fundację ITAKA oraz CLKP. Dostęp do danych sensytywnych zawartych w bazie będą posiadali jedynie funkcjonariusze Policji oraz osoby upoważnione do tego rodzaju informacji z Fundacji ITAKA – specjaliści ds. poszukiwań. Główną funkcją narzędzia informatycznego będzie sprawne przetwarzanie i wyszukiwanie rekordów w celu porównywania i kojarzenia zbiorów informacji na temat osób zaginionych ze zbiorami informacji uzyskanymi wobec osób zmarłych, pochowanych jako „NN”.

Strona internetowa projektu została już uruchomiana. Pod adresem www.projektgenn.pl można znaleźć szczegółowe informacje na temat działań, ich przebiegu oraz zakładanych celów projektu. Ze strony można również pobrać materiały informacyjne  – infografikę oraz broszurę.

 

***

Projekt GeNN realizuje Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Fundacja wraz z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji była inicjatorem tego przedsięwzięcia. Trzecim członkiem jest przedsiębiorca prywatny – Agencja Interaktywna Esencja Studio. Na realizację tego projektu zostało przyznane dofinansowanie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt otrzymał najwyższą notę ze wszystkich zgłoszonych wniosków w II konkursie Innowacje Społeczne.

 

Kontakt dla mediów:

Ilona Sikorska | is@projektgenn.pl | tel.: 535 225 777

Dominika Gadomska | dg@projektgenn.pl |

 

 

Wróć