MENU
Wróć

„Tylko MNIE kochaj – czyli alienacja rodzicielska oczami dziecka” – debata online

W przypadającym na 25 kwietnia Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, w ramach współpracy organizacji zajmujących się pracą z rodziną, w tym tematem alienacji rodzicielskiej i porwań rodzicielskich, zapraszamy na debatę pt. „Tylko MNIE kochaj – czyli alienacja rodzicielska oczami dziecka”.

Debata odbędzie się 25 kwietnia 2021 o godzinie 16.00 w formule online. Organizatorami wydarzenia są Komitet Ochrony Praw Dziecka i Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, a partnerami Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka, Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych i Fundacja POMOCOWNIA.

Celem debaty jest rozmowa na temat różnych spojrzeń na zjawisko alienacji rodzicielskiej i sytuacji psychologicznej dziecka i jego relacji z rodzicami. Chcemy porozmawiać o istocie i złożoności tego zjawiska, zastanowić się nad możliwościami łączenia zaleceń systemu sądowo-prawnego z systemem ochrony zdrowia psychicznego czyli odpowiednim rozpoznaniem klinicznym, terapią oraz psychoedukacją.

Każdego roku rośnie liczba spraw sądowych, gdzie na wokandzie toczy się spór o kontakty z dzieckiem i ich utrudnianie przez jednego z rodziców. W roku 2018 wydano 1057 orzeczeń w sprawach o zagrożenie zapłatą, zapłatę i zwrot kosztów (art. 59815 § 1 k.p.c. i następne), zaś
w pierwszej połowie 2019 roku 545 orzeczeń.

Alienacja rodzicielska jest zjawiskiem nieskodyfikowanym i niemonitorowanym statystycznie, więc o jego skali można wnioskować jedynie pośrednio. A ta skala – w opinii wielu specjalistów pracujących z rodzicami w sytuacji rozstania i dziećmi –  wzrasta dramatycznie.

Brakuje wciąż narzędzi i strategii, które chroniłyby i skutecznie zabezpieczały interes i potrzeby dziecka doświadczającego, w tym przypadku, krzywdy psychicznej i emocjonalnej oraz traumy związanej z relacją przywiązania.

Czym jest alienacja rodzicielska w oczach dziecka?

Psychologiczne ujęcie alienacji w oparciu o charakter więzi i relacji z rodzicami.

W praktyce rzadko patrzymy na alienację rodzicielską od strony głębi psychologicznej
i charakteru relacji, bardziej skupiając się na sygnałach i objawach alienacji oraz strategiach alienacyjnych, które są dobrze opisane w Internecie i literaturze.

Rozdarcie psychologiczne i rozdzielenie, dynamika tych mechanizmów, ich głębokość oraz kontekst i wpływ otoczenia są przedmiotem zainteresowania terapeutów brytyjskich Karen i Nick Woodall. Ten sposób patrzenia na alienację daje szansę na interwencje terapeutyczną, która jest oparta o badanie i rozumienie doświadczeń dziecka z obojgiem rodziców po to, by pomóc mu,
w sposób jak najmniej zakłócony rozdarciem i rozszczepieniem, doświadczać swojego dzieciństwa.

Dla dziecka alienacja rodzicielska jest stanem mentalnym opartym na fałszywym przekonaniu, że wyalienowany rodzic jest niegodny bycia rodzicem. W sytuacjach alienacji rodzicielskiej poglądy dziecka na temat rodzica są prawie wyłącznie negatywne, do tego stopnia, że rodzic ów jest demonizowany, postrzegany jako zły lub, w skrajnych przypadkach, całkowicie wymazywany.

Dzieci doświadczone wyobcowaniem psychicznym, związanym ze zjawiskiem alienacji rodzicielskiej,  podlegają zaburzeniu więzi i przywiązania, które stanowi poważny problem w ich rozwoju i psychice (Baker, 2007). 

Alienację rodzicielską określa się jako formę „programowania” dziecka: nieuzasadnioną kampanię oczerniania drugiego rodzica, skutkującą odrzuceniem tego rodzica przez dziecko (Bernet i Baker, 2013).

Widząc nasilającą się skalę problemu, chcemy zaprosić Państwa na debatę, której punktem wyjścia będzie perspektywa i ochrona dziecka.

Planowane obszary debaty:

  • Jak zadbać o dobro i ochronę dziecka, które doznaje krzywdy emocjonalnej i psychicznej spowodowanej indukowaniem rozszczepienia psychicznego?
  • Jak rozumieć mechanizm rozszczepienia, który pojawia się w umyśle dziecka i jest jego reakcją obronną, spowodowaną zachowaniami jednego z rodziców oraz reakcjami drugiego?
  • Jak usprawnić komunikację sędziów orzekających w sprawach opiekuńczych i rodzinnych
    z psychologami i zespołem diagnostów?
  • Alienacja rodzicielska w mediacji  rodzinnej i sposoby interwencji mediatora rodzinnego;
  • W jaki sposób możemy pracować z alienacją rodzicielską? Komu pomagać i w jaki sposób?
  • Różne perspektywy patrzenia na alienację rodzicielską (perspektywa prawna, psychologiczno-terapeutyczna i diagnostyczna).

Problem alienacji rodzicielskiej to zaburzenie o bardzo szerokim zasięgu, dotykające rodzin z całego świata oraz dzieci w każdym wieku. To zjawisko, które najczęściej pojawia się w momencie, kiedy mamy do czynienia z rozwodem lub  rozstaniem rodziców.

Zjawisko, które istnieje od wielu, wielu dekad, a dopiero od niedawna zaczynamy zauważać, że dziecko, które gwałtownie odmawia widywania się z rodzicem  po  rozpadzie  rodziny, daje  tak  naprawdę  sygnał  ostrzegawczy. Dziecko odrzucające jednego z rodziców na skutek działań/postaw drugiego rodzica to dziecko, które wymaga zdecydowanej ochrony i pomocy.

Przez wiele lat byliśmy w sytuacji, kiedy ignorowaliśmy głosy dzieci na temat tego, w jaki sposób faktycznie wpływa na nie sytuacja relacyjnego urazu, który może pojawić się w sytuacji rozstania i separacji rodziców. (Woodall, 2019)

Zbliżamy się do momentu, w którym zaczynamy dostrzegać, że alienacja rodzicielska, kiedy dziecko odrzuca jednego rodzica idealizując drugiego, jest czymś, na co wszyscy musimy zwrócić uwagę. Wszyscy musimy coś z tym zrobić!

Udział w debacie wezmą:

Komitet Ochrony Praw Dziecka

Agata Jarzyna – psycholożka, terapeutka i mediatorka rodzinna w  ośrodku interwencyjno-mediacyjnym w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Warszawie; pracuje z rodzinami – prowadzi mediacje, konsultacje psychologiczną, terapię indywidualną i grupy psychoedukacyjne  dla rodziców w konfliktach okołorozwodowych. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Mabor, Członkini Zarządu Krajowego KOPD

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

mec. Anna Szeremeti – adwokat specjalizująca się w sprawach rodzinnych. . Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat związana z Fundacją Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, gdzie udziela konsultacji prawnych w sprawach porwań rodzicielskich.

Robert Ofiara Kancelaria Adwokacka

mec. Robert Ofiara – adwokat, ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz odbył aplikację prokuratorską. Aktualnie prowadzi kancelarię adwokacką w centrum Warszawy. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych oraz o roszczenia kredytowe. Jest współtwórcą poradnika dla rodziców i profesjonalistów „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Aktywnie włącza się w działania prowadzone na rzecz rodzin będących w sytuacji okołorozwodowej oraz w popularyzowanie dobrych praktyk w pracy profesjonalistów. Jest znany z tego, że trudne kwestie prawne wyjaśnia fachowo a zarazem przystępnym językiem. Za to cenią go nie tylko klienci, ale także dziennikarze, czego dowodem są liczne wystąpienia mecenasa w mediach. W listopadzie 2019 r. został laureatem 3. edycji Nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”.

Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych

Janusz Kaźmierczak – mediator rodzinny od 2006 r. Pracuje na co dzień w Fundacji Pracownia Dialogu w Toruniu. Pełni funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Jest członkiem Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, IV kadencji. W swojej pracy sięga po interdyscyplinarną wiedzę i narzędzia pracy.

Fundacja POMOCOWNIA

Joanna Żewakowska – terapeutka analityczna, psycholog, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym, Prezeska Fundacji POMOCOWNIA. W ramach działalności realizuje i koordynuje kontakty rodziców z dziećmi na zlecenie Sądów. Prowadzi terapię, grupy wsparcia, badania naukowe dot. rodzin w kryzysie.

Kontakt dla mediów:

Izabela Jezierska-Świergiel

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Tel. 608 371 495

e-mail: izabela.swiergiel@zaginieni.pl

Wróć