MENU
Wróć

VII Ekspercka Konferencja dotycząca poszukiwań zaginionych dorosłych i dzieci

23 listopada 2017 r. odbyła się kolejna, VII Ogólnopolska Konferencja Ekspercka Fundacji ITAKA pt. „Zaginięcia osób dorosłych i dzieci”. Partnerem tegorocznej konferencji było Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Swoimi patronatami objęli ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji i Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja była okazją do spotkania się teoretyków i praktyków w temacie poszukiwań osób zaginionych. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Fundacji ITAKA i Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP, a także Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz pierwszy mieliśmy okazję gościć przedstawiciela Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, pana Tomasza Nowaka, który przedstawił nam kwestię zaginięć w kontekście handlu ludźmi. W tym roku udało nam się również zaprosić panią dr Joannę Stojer-Polańską, kryminolog z Uniwersytetu SWPS w Katowicach, która od wielu lat zajmuje się tematyką ciemnej liczby zabójstw. Podczas tegorocznej konferencji mieliśmy także okazję poruszyć kwestie prawne dotyczące osób zaginionych i ich rodzin. Fundacja ITAKA przedstawiła nowe narzędzie poszukiwawcze, jakim jest platforma identyfikacji zwłok o nieustalonej tożsamości. Duże zainteresowanie wśród uczestników wzbudziła prelekcja Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP na temat bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa umieszczania danych personalnych w internecie. Łatwość ich pozyskania i wykorzystania w niepożądany sposób poruszyło wielu uczestników.

Po raz pierwszy na naszej konferencji mieliśmy szansę gościć przedstawiciela Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Pan Łukasz Wojtasik opowiedział nam o roli rodziców w ochronie dzieci przed uwodzeniem w internecie i najnowszej kampanii fundacji, uświadamiającej w temacie zagrożeń czyhających w sieci na nastolatki.

Konferencja skierowana była do szerokiego kręgu odbiorców związanych z tematyką poszukiwań osób zaginionych, np.: organizacji i instytucji na co dzień współpracujących z Fundacją ITAKA, przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej, GOPR, TOPR i WOPR, a także Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych.

 116000_pod_spodem_tekst

ue_logo

LOGO GOTOWE 17062016 r

Wróć