MKS Cracovia SSA nawiązuje współpracę z Fundacją ITAKA