MENU
Wróć

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Telefon 116 000 w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka

Cele: 

  • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka,
  • Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Zakres działania:

  • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000, dostępnego 7 dni w tygodniu,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.

Podmiot finansujący: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czas realizacji zadania:  24.IV-31.XII 2017

mswia_logo

Wróć