MENU
Wróć

Aktywni obywatele – sprawne poszukiwania zaginionych – modelowe działania w zakresie rzecznictwa w imieniu rodzin osób zaginionych.

Cele:

  • Aktywizowanie członków rodzin osób zaginionych do czynnego działania w zmianach systemowych związanych z usprawnieniem poszukiwań i niwelowaniem negatywnych skutków problemu zaginięcia
  • Rozwój rzecznictwa Fundacji ITAKA w imieniu rodzin zaginionych przy ich aktywnym współudziale
  • Praca nad zaktualizowaniem policyjnych procedur poszukiwań osób zaginionych oraz stworzenie nowych w oparciu o współpracę z Policją,
  • Praca nad stworzeniem procedury zapewniającej sprawne poszukiwania zaginionych i identyfikację osób  o nieustalonej tożsamości  NN na terenie szpitali przy udziale placówek medycznych i organów administracji,
  • Stworzenie zespołu parlamentarnego i zespołu międzyresortowego dla wzmocnienia wdrażania zmian w prawie i poprawy oraz zabezpieczenia  systemowego wsparcia dla rozwiązania problemów związanych z zaginięciem

Zakres działania:

  • Przeprowadzenie ankiet wśród rodzin osób zaginionych w celu rozpoznania problemów ich dotykających
  • Zapewnienie stałego poradnictwa i wsparcia specjalistycznego  dla rodzin osób zaginionych
  • Analiza aktów prawnych, analiza przypadków i skarg, analiza materiałów prasowych
  • Szkolenia specjalistów Fundacji ITAKA z zakresu  prezentacji i wystąpień medialnych
  • Działania zmierzające do lobbingu na rzecz stworzenia policyjnej bazy DNA dla zaginionych i ich rodzin

Podmiot finansujący: Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO logo

Wróć