MENU
Wróć

GeNN – Genetyczna identyfikacja zwłok o nieustalonej tożsamości

Cele:

  • Usprawnienie poszukiwań i poprawa sytuacji rodzin, które długotrwale poszukują zaginionych bliskich.
  • Doprowadzenie do wyjaśnienia niewyjaśnionych spraw poszukiwawczych i identyfikacja NN zwłok.
  • Ustalenie możliwości identyfikacyjnych NN zwłok ujawnionych przez policję w latach 1972- 2003 na podstawie analizy archiwalnych spraw poszukiwawczo-identyfikacyjnych.

Zakres działania:

  • Rozszerzenie bazy danych DNA o 300 profili genetycznych rodzin osób zaginionych przed 2003 r.
  • Utworzenie w ITACE Bazy NN Zwłok, jedynego w Polsce narzędzia do identyfikacji zwłok NN.
  • Zidentyfikowanie NN zwłok na podstawie badań DNA.
  • Opracowanie analizy dotyczącej sytuacji prawnej w zakresie identyfikacji NN zwłok i postulatów zmian prawnych i organizacyjnych dla policji i prokuratury.

Projekt GeNN realizowany jest przez Konsorcjum, którego liderem jest Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych. Trzecim członkiem Konsorcjum jest przedsiębiorca prywatny – Agencja Interaktywna Esencja Studio.

Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.

Czas realizacji zadania publicznego: 1 września 2015 – maj 2018

Wróć