MENU
Wróć

Monitoring działań policji w poszukiwaniach zaginionych na otwartym terenie

Cele:

Celem projektu był monitoring działań policji w zakresie wykorzystania organizacji poszukiwawczo-ratowniczych (OPR) do poszukiwań osób zaginionych na otwartym terenie oraz wypracowanie  procedur zadysponowania OPR i zasad ich współpracy z policją.

 

Zakres:

  • W ramach projektu przewidziano organizację grup roboczych i spotkania konsultacyjnego z udziałem ITAKI,
  • OPR, policji i straży pożarnej, inwentaryzację zasobów i możliwości OPR
  • Wypracowanie systemu kontroli wdrażania nowo powstałych procedur.

 

Odbiorcami projektu była policja, straż pożarna, OPR, a końcowymi beneficjentami zaginieni i ich rodziny.

Podmiot finansujący: Projekt jest współfinansowany z Funduszy  EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji | www.ngofund.org.pl

baner  logo_gpr_osp_kety

Wróć