MENU
Wróć

Obsługa europejskiego Telefonu 116 000 i świadczenie poradnictwa w związku z zaginięciami dzieci i nastolatków oraz porwaniami rodzicielskimi.

Cele i zakres działania:

• Budowa/modernizacja baz danych umożliwiających skuteczne poszukiwanie osób zaginionych,
w szczególności baz danych osób zaginionych i bazy danych NN zwłok oraz strony internetowej organizacji podejmującej działania związane z poszukiwaniem osób zaginionych i wsparciem ich rodzin;
• Wspierania działań instytucji odpowiedzialnych za poszukiwania osób zaginionych, w tym przede wszystkim Policji oraz zapewnienie pomocy rodzinom osób zaginionych;
• Rozwijania współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych.

Czas realizacji zadania: X-XII 2014

Podmiot finansujący: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

logo_msw

Wróć