MENU
Wróć

Opaski dla uchodźców z Ukrainy-pomoc doraźna

Cele:

  • profilaktyka zaginięć dzieci uchodźców z Ukrainy

Zakres działania:

  • produkcja i kolportaż opasek na rękę dla dzieci z miejscem do wpisania numeru telefonu rodzica/opiekuna
  • promocja numeru 116 000 Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka wśród uchodźców z Ukrainy

Projekt finansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Czas realizacji zadania: 01.04-30.04.2022 r.

Wróć