MENU
Wróć

Opiekuj się dzieckiem – kampania społeczna w kontekście przygotować do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert. Realizacja w 2012 roku

Cele:

  •  Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu Child Alert oraz wspieranie procesu wdrożeniowego tego systemu.
  • Działania podjęte w ramach projektu mają przyczynić się do poszerzenia wiedzy społecznej  o poszukiwaniach zaginionych dzieci w Polsce, wiedzy  przede wszystkim koniecznej do udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku zaginięcia dziecka i do jak najszybszego jego odnalezienia.

Zakres działania:

  • Działania informacyjne i promocyjne związane z systemem Child Alert.
  • Działania edukacyjne dla rodziców, pedagogów i opiekunów.
  • Działania wspierające pracę policji nad wdrożeniem w Polsce systemu Child Alert.

Podmiot finansujący: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

nowe logo msw_male

Czas realizacji zadania: VII – XII 2012

Wróć