MENU
Wróć

Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych.

Realizacja projektu pt. Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych” w ramach programu Gospostrateg „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Cele:

 • Prowadzenie badań dotyczących zjawiska zaginięcia we wszystkich jego aspektach
 • Opracowanie monografii na temat sytuacji prawnej zaginionego i jego bliskich
 • Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań.

Zakres działań:

 • Analiza i opracowanie dynamiki, struktury, typologii i geografii zaginięć.
 • Analiza prawnych i instytucjonalnych aspektów poszukiwań.
 • Analiza kryminologicznych i wiktymologicznych aspektów zaginięć.
 • Inwentaryzacja metod poszukiwań osób zaginionych, osób o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok.
 • Analiza „dobrych praktyk” w oparciu o doświadczenia innych państw na rzecz opracowania sposobów przeciwdziałania zaginięciom ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
 • Określenie sytuacji prawnej zaginionego oraz bliskich zaginionego, opracowanie monografii.
 • Opracowanie rozwiązań informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych.
 • Opracowanie modelu służącego doskonaleniu poszukiwań, identyfikacji osób zaginionych oraz wsparciu ich bliskich, w tym opracowanie postulatów de lege lata i de lege ferenda w obszarze poszukiwania osób zaginionych oraz ich bliskich.

Podmiot finansujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Czas realizacji zadania: 01.01.2019 – 31.12.2021

Logo NCBR

Wróć