MENU
Wróć

Profesjonalni wolontariusze – profesjonalna pomoc zaginionym

Cele:
  • Przeprowadzenie sprawnych i skutecznych poszukiwań osób zaginionych w Warszawie oraz udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom i bliskim osób zaginionych
  • Zwiększenie wiedzy o problemie zaginięć oraz promowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców Warszawy
  • Wzmocnienie potencjału zespołowego do realizacji zadań statutowych  Fundacji ITAKA poprzez stworzenie zintegrowanej społeczności wolontariuszy
 Zakres działania:
  • Rekrutacja i specjalistyczne przeszkolenie wolontariuszy Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji  Fundacji ITAKA
  • Prowadzenie działań poszukiwawczych i pomocowych przez wyszkolonych wolontariuszy
  • Ewaluacja  codziennej pracy wolontariuszy na rzecz zaginionych oraz doskonalenie tej pracy

Podmiot finansujący: Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

szyld_herb_syr_pol

Wróć