MENU
Wróć

Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6)

Fundacja ITAKA realizuje projekt „Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci (0-6)” w ramach ogłoszonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę konkursu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” 2013-2017 finansowanego ze środków finansowych The VELUX Foundations.

Cele:

  • Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci zagrożonych zjawiskiem porwania rodzicielskiego
  • Udzielanie członkom rodziny porad prawnych i psychologicznych.

Zakres działania:

  • Poradnictwo prawne i psychologiczne dla rodzin w których zaistniał problem porwania rodzicielskiego.

Podmiot finansujący: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Czas realizacji zadania: IX 2016 – II 2017

fdds_logo

Wróć