MENU
Wróć

Program COVID-19 w ramach funduszu Narodowego Instytut Wolności

Fundacja ITAKA realizuje zadanie „Rozwój poradnictwa w tematyce zaginięć oraz tematyce zw. z pandemią COVID-19” w ramach Programu COVID-19 finansowanego przez Narodowy Instytut Woloności.

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

W ramach programu Fundacja ITAKA będzie realizować zadanie: „Rozwój poradnictwa w tematyce zaginięć oraz tematyce zw. z pandemią COVID-19”.

logo_covid19_LR-300x74

Wróć