MENU
Wróć

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie poszukiwań osób zaginionych, przede wszystkim dzieci

Cele:

  • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka.
  • Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.
  • Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków.

Zakres działania:

  • prowadzenie 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu
    w sprawie zaginionych dzieci oraz osób starszych,
  • rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci i seniorów, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami,
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • prowadzenie/rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwania osób zaginionych,
  • udzielanie pomocy rodzinom osób zaginionych, przede wszystkim w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego – w ramach wspierania ustawowych działań Policji w obszarze poszukiwań osób zaginionych.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Czas realizacji zadania: 01.06-31.12.2023 r.

Wróć