MENU
Wróć

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000 (Orange)

Realizacja zadania pt. prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka 116 000

Cele:
• Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka.
• Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.

Zakres działania:
• Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych
dzieci – 116000.
• Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa
na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie
zaginionych dzieci.
• Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania
zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.

Podstawowym celem zadania była kompleksowa pomoc w poszukiwaniach oraz wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne poprzez prowadzenie ogólnopolskiego,
bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116 000.

W ramach projektu prowadzone były systemowe działania na rzecz kompleksowego poradnictwa i wsparcia rodzin zaginionych dzieci.

Projekt finansowany jest przez Orange Polska S.A.

logo_orange

Wróć