MENU
Wróć

Prowadzenie telefonu interwencyjnego 116 000 w sprawie zaginionych dzieci oraz telefonu (22) 654 70 70 dla zaginionych dorosłych i ich rodzin

Cele:

  • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka,
  • Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.
  • Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków

Zakres działania:

  • Prowadzenie ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci – 116000 oraz telefonu (22) 654 70 70 dla zaginionych dorosłych i ich rodzin,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci,
  • Rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.

Podmiot finansujący: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Czas realizacji zadania: 01.06-31.12.2018

Ministerstwo - LOGO (1)

Wróć