MENU
Wróć

Prowadzenie telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci

Cele:

  • Prowadzenie skutecznych poszukiwań zaginionego dziecka.
  • Udzielenie członkom jego rodziny wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego.
  • Jak najszybsze odnalezienie jak największej liczby zaginionych dzieci i nastolatków.

Zakres działania:

  • Prowadzenie 7 dni w tygodniu, całodobowego, ogólnopolskiego, bezpłatnego interwencyjnego telefonu w sprawie zaginionych dzieci oraz osób starszych.
  • Rozwijanie współpracy z instytucjami zaangażowanymi w poszukiwania zaginionych dzieci i seniorów, w tym przede wszystkim z Policją oraz mediami.
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci.
  • Prowadzenie/rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie poszukiwań osób zaginionych.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Czas realizacji zadania: 01.06-31.12.2021 r.

 

Wróć