MENU
Wróć

Realizacja projektu pn. Centrum Wsparcia i Mediacji w ramach Programu Aktywni Obywatele

Projekt Centrum Wsparcia i Mediacji realizowany w wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Cel:

  • skuteczna ochronę praw dzieci do wychowania i kontaktu z obojgiem rodziców, a w wyniku którego zostanie zminimalizowane zjawisko porwań rodzicielskich.

Zakres działań:

  • utworzenie Centrum Wsparcia i Mediacji;
  • realizacja działań informacyjnych i profilaktycznych minimalizujących zjawisko porwań rodzicielskich.

Podmiot finansujący: środki Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie Porozumienia w sprawie Realizacji Programu zawartego między Fundacją im. Stefana Batorego a Biurem Mechanizmów Finansowych z siedzibą w Brukseli.

Czas realizacji: 01.11.2021 – 31.01.2023

Wróć