MENU
Wróć

Realizacja zadania pn. Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

Fundacja ITAKA realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 pod nazwą:
Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

Cele:

  • Zapewnienie dostępu do pomocy osobom w kryzysie psychicznym przez dostęp do konsultacji za pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych (w tym telefony wsparcia i zaufania, poradnie internetowe, infolinie i linie wsparcia), dostosowanej do potrzeb osób w różnym wieku;
  • Promocja zdrowia psychicznego.

Zakres działań:

  • Przygotowanie i prowadzenie Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,
  • Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do społeczeństwa na terenie Polski, dotyczących funkcjonowania Centrum Wsparcia;
  • Promocja zdrowia psychicznego.

Podmiot finansujący: Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

Czas realizacji zadania: 29.IX.2021 – 31.12.2025

Wróć